LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU32 - CZERWIEC 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: AU.32-01-20.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Plan formowania paletowych jednostek ładunkowych (pjł)
Zdający wpisał:
R.1.1
maksymalną liczbę beczek na palecie w jednej warstwie [szt.]: 4
R.1.2
maksymalną liczbę warstw beczek na palecie [szt.]: 2
R.1.3
maksymalną liczbę beczek na palecie [szt.]: 8 lub liczbę wynikającą z iloczynu obliczeń zdającego w R.1.1 i R.1.2
R.1.4
minimalną liczbę utworzonych pjł z beczkami [szt.]: 44 lub liczbę wynikającą z ilorazu 352 i maksymalnej liczby beczek na palecie obliczonej przez zdającego w R.1.3
R.1.5
masę jednej utworzonej pjł z beczkami [kg]: 665 lub masę wynikającą z sumy 25 i iloczynu maksymalnej liczby beczek na palecie obliczonej przez zdającego w R.1.3 i 80
R.1.6
masę wszystkich utworzonych pjł z beczkami [kg]: 29 260 lub masę wynikającą z iloczynu minimalnej liczby utworzonych pjł z beczkami obliczonej przez zdającego w R.1.4 i masy jednej utworzonej pjł z beczkami obliczonej przez zdającego w R.1.5
R.1.7
wysokość utworzonej pjł z beczkami [mm]: 1 344 lub wysokość wynikającą z sumy 144 i iloczynu maksymalnej liczby warstw beczek na palecie obliczonej przez zdającego w R.1.2 i 600; uwzględniając, że wysokość pjł nie przekroczy 1 500
R.2
Rezultat 2: Karta doboru środków transportu drogowego
Zdający wpisał:
R.2.1
maksymalną liczbę utworzonych pjł w jednej warstwie w kontenerze [szt.]: 22
R.2.2
maksymalną liczbę utworzonych pjł w jednej warstwie w naczepie [szt.]: 22
R.2.3
maksymalną liczbę utworzonych warstw pjł w kontenerze: 1
R.2.4
maksymalną liczbę utworzonych warstw pjł w naczepie: 2
R.2.5
maksymalną liczbę utworzonych pjł w jednym kontenerze [szt.]: 22 lub liczbę wynikającą z iloczynu obliczeń zdającego w R.2.1 i R.2.3
R.2.6
maksymalną liczbę utworzonych pjł w jednej naczepie [szt.]: 44 lub liczbę wynikającą z iloczynu obliczeń zdającego w R.2.2 i R.2.4
R.2.7
minimalną liczbę zestawów drogowych do realizacji przewozu wszystkich utworzonych pjł [szt.]: kontener - 2 i naczepa - 1
lub liczby zestawów drogowych, nie większe niż po 2, wynikające z ilorazów obliczeń zdającego odpowiednio dla kontenera w R.1.4 i R.2.5 i dla naczepy w R.1.4 i
R.2.6
Uwaga! Wyniki muszą być liczbami całkowitymi zaokrąglonymi w górę.
R.2.8
masę brutto ładunku umieszczonego w jednym kontenerze/jednej naczepie [kg]: kontener - 14 630 lub masę wynikającą z iloczynu obliczeń zdającego w R.1.5 i R.2.5 i naczepa - 29 260 lub masę wynikającą z iloczynu obliczeń zdającego w R.1.5 i R.2.6
R.2.9
współczynnik wykorzystania ładowności kontenera/naczepy (Wynik należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) :
kontener - 0,51 lub 51,30% lub współczynnik wynikający z ilorazu masy ładunku umieszczonego w kontenerze obliczonej przez zdającego w R.2.8 i 28 520 i naczepa - 0,99 lub 99,35% lub współczynnik wynikający z ilorazu masy ładunku umieszczonego w naczepie obliczonej przez zdającego w R.2.8 i 29 450 Uwaga! Współczynnik nie może być większy od 1 lub od 100%
R.2.10
wybór zestawu drogowego do realizacji przewozu o wyższym współczynniku wykorzystania ładowności: na podstawie obliczeń zdającego w R.2.9
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI AU32