LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU57 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: AU.57-01-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj trzy testowe arkusze papieru o gramaturze 130 g/m2 każdy oraz równomiernej strukturze. W tym celu sporządź masę papierniczą o smarności w zakresie 25-K30°SR. Do przygotowania masy papierniczej wykorzystaj przygotowaną naważkę niebielonej masy celulozowej siarczanowej sosnowej o znanej charakterystyce (wyjściowej smarności i zawartości bezwzględnie suchego surowca). Po zmieleniu masy oznacz jej smarność. Przed przystąpieniem do pomiaru smarności sprawdź czystość sita w aparacie do pomiaru smarności oraz przygotuj próbkę zawiesiny o stężeniu 0,2%.
UWAGA!
Przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do wykonania pomiaru smarności przygotowanej masy oraz do formowania arkuszy testowych. Wynik pomiaru smarności zapisz w tabeli Pomiar smarności.
Tabela: Pomiar smarności
Smarność [oSR]
Następnie wykonaj arkusze testowe i oznacz ich gramaturę. Każdy arkusz podpisz, podając swój PESEL oraz oznaczoną gramaturę. Możesz wykonać więcej arkuszy testowych, jednak tylko trzy wybrane i opisane zostaną ocenione przez egzaminatora. Pozostałe usuń ze stanowiska egzaminacyjnego do oznaczonego pojemnika na makulaturę.
Podczas wykonywania zadania pamiętaj o możliwości korzystania z instrukcji obsługi urządzeń będących na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego.
Zadanie wykonaj na stanowisku do formowania wytworów papierniczych. Niezbędne obliczenia pomocnicze wykonaj w tabeli „Miejsce na obliczenia pomocnicze".
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp i p.poż. oraz ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie będą podlegać 2 rezultaty:
- masa papiernicza,
- trzy arkusze papieru
oraz przebieg przygotowania masy papierniczej i wykonania arkuszy papieru.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU57