LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B7 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.07-01-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj fragment okładziny ściennej z paneli laminowanych z MDF na stelażu z listew drewnianych. Usytuowanie, kształt i wymiary okładziny przedstawiono na rysunku.
Po wykonaniu stelaża z listew drewnianych zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny i poczekaj na pozwolenie kontynuowania dalszych prac.
Przymocuj docięte na wymiar panele do stelaża za pomocą klamer montażowych i gwoździ. Wskazane na rysunku krawędzie okładziny wykończ listwą wykończeniową kątową.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku egzaminacyjnym. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych. Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i uporządkuj stanowisko. Odpady posegreguj i umieść
w odpowiednich pojemnikach.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych (wyciąg)
- stelaż wykonany z listew drewnianych zamocowanych bezpośrednio do podłoża,
- listwy drewniane stelaża zamocowane w poziomie, dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego wynosi 10 mm,
- listwy drewniane stelaża zamocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych szybkiego montażu SM 6 x 80 mm,
- maksymalny rozstaw listew drewnianych stelaża wynosi 400 mm,
- maksymalny rozstaw kołków mocujących drewniane listwy wynosi 500 mm,
- stelaż okładziny zamocowany do podłoża stabilnie,
- usytuowanie okładziny względem granicy stanowiska zgodne z rysunkiem, dopuszczalne odchylenie
od wymiarów podanych na rysunku wynosi ±10 mm,
- wymiary i kształt okładziny zgodne z rysunkiem, dopuszczalne odchylenie od wymiarów podanych na rysunku wynosi ±1 0 mm,
- pomiędzy dolną krawędzią okładziny a posadzką wykonana przerwa dylatacyjna 15 mm ±3 mm,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi poziomej okładziny od kierunku poziomego wynosi 5 mm,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi pionowych okładziny od kierunku pionowego wynosi 5 mm,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi okładziny od linii prostej wynosi 3 mm,
- okładzina zamocowana stabilnie,
- brak zarysowań, uszkodzeń i zabrudzeń na powierzchni okładziny,
- listwy wykończeniowe kątowe zamocowane przy użyciu gwoździ,
- listwy wykończeniowe kątowe w miej scu ich łączenia docięte pod kątem 45°,
- listwy wykończeniowe kątowe w narożniku przylegaj ą do siebie,
- listwy wykończeniowe kątowe zamocowane stabilnie.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B7