LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M2 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.02-01-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W ciągniku rolniczym znajdującym się na stanowisku stwierdzono nieprawidłowe działanie rozrusznika oraz prądnicy. Wstępne badania instalacji elektrycznej pokazały, że zarówno prądnica jak i regulator napięcia są sprawne elektrycznie, a rozrusznik jest sprawny mechanicznie. Wykonaj przegląd instalacji elektrycznej tego ciągnika, a jego wyniki zapisz w dołączonym dokumencie Tabela 1. Wynik przeglądu instalacji elektrycznej ciągnika. Wymontuj rozrusznik, przeprowadź jego demontaż i weryfikację części. Wyniki weryfikacji oraz wykaz wszystkich części zakwalifikowanych do wymiany zapisz w dokumencie Tabela 2. Wynik weryfikacji rozrusznika. Następnie wykonaj naprawę rozrusznika i usuń pozostałe nieprawidłowości.
Uwaga. Pamiętaj, że wszystkie naprawy instalacji elektrycznej pojazdu należy wykonywać po uprzednim odłączeniu przewodu masowego akumulatora.
Po wykonanej naprawie sprawdź, czy rozrusznik działa prawidłowo uruchamiając ciągnik. Zamiar uruchomienia ciągnika zgłoś przez podniesienie ręki.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- wynik przeglądu instalacji elektrycznej ciągnika - Tabela 1,
- wynik weryfikacji rozrusznika - Tabela 2,
- naprawiony rozrusznik i instalacja elektryczna,
- wymieniony pasek napędu prądnicy oraz
przebieg wykonania naprawy rozrusznika.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M2