LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: AU.23-03-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Opracuj projekt makiety według załączonego wzoru (rysunek 1). W tym celu sfotografuj w atelier opakowanie z pigmentem do farb na białym lub szarym tle, zastosuj zasady kompozycji centralnej, kadr pionowy, równomierne oświetlenie, perspektywę fotografowania i ustawienie przedmiotu zgodne ze wzorem. Zarejestruj obraz w formacie JPEG z najwyższą jakością.
Na pulpicie komputera utwórz folder o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL). Do folderu przenieś zdjęcie, które wybrałeś do dalszej obróbki i nadaj mu nazwę PIGMENTPESEL bez poddawania jakiejkolwiek obróbce cyfrowej.
Wykorzystując kopię pliku PIGMENT_PESEL.jpg dokonaj separacji pigmentu z tła i umieść go na osobnej warstwie o nazwie SELEKCJA. Utwórz nową warstwę o nazwie ZMIANA KOLORU i zmień barwę przedmiotu na kolor purpurowy. Plik zapisz w folderze PESEL pod nazwą SELEKCJA PESEL w formacie PSD, w trybie koloru RGB, w rozdzielczości 300 ppi z zachowaniem warstw.
Wykorzystując obraz wyselekcjonowanego pigmentu z pliku SELEKCJAPESEL.psd oraz rysunek 1 wykonaj makietę i zapisz ją w pliku MAKIETAPESEL.psd z zachowaniem warstw oraz w wersji do wydruku w pliku MAKIETA_PESEL.jpg.
Wykonaj projekt makiety zgodnie z wytycznymi oraz rysunkiem 1. Wytyczne do wykonania makiety:
Parametry zapisu makiety:
- Szerokość: 265 mm, wysokość: 180 mm,
- tryb koloru: RGB,
- rozdzielczość: 300 ppi,
- format zapisu: PSD z zachowaniem warstw
• tło:
- wypełnienie za pomocą warstwy dopasowania Gradient
- gradient lustrzany o składowych RGB (255, 255, 255) i RGB (90, 90, 90)
• ramka wewnętrzna:
- szerokość: 20 pikseli,
- wypełnienie za pomocą warstwy dopasowania Gradient,
- gradient liniowy o barwach widma światła białego
• pigment w kolorze purpurowym z pliku SELEKCJA PESEL.psd zeskalowany z zachowaniem proporcji do wysokości 8 cm
• wykonanie pięciu kopii pigmentów i przeskalowanie z zachowaniem proporcji do wysokości:
- pigmenty w pierwszym planie: 8 cm,
- pigmenty w drugim planie: 7,5 cm
• dokonanie zmiany koloru powielonych pigmentów z zachowaniem widoczności szczegółów i rozmieszczenie zgodnie ze wzorem makiety:
- pigmenty w pierwszym planie - 4 cm od dolnej krawędzi makiety w układzie od lewej: purpurowy, niebieski, żółty,
- pigmenty w drugim planie - 5 cm od dolnej krawędzi makiety w układzie od lewej: niebieskozielony, zielony, czerwony
• do pigmentów dodano cień o dowolnych parametrach
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU23