LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 2

KOD ARKUSZA: MS.01-02-20.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Stanowisko przygotowane do zleconego masażu
Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. Egzaminator ocenia przed przystąpieniem do oceny rezultatu 2.
1
stół do masażu przykryty prześcieradłem
2 na stoliku zabiegowym przygotowane: środek do dezynfekcji powierzchni, środek poślizgowy, ręczniki papierowe, prześcieradło do okrycia pacjenta, taśma centymetrowa
3 wałek/półwałek podłożony pod prześcieradło
Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli wałek/półwałek jest przygotowany na stoliku.
Rezultat 2: Pacjentka przygotowany do zabiegu masażu
Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.
Egzaminator ocenia przed przystąpieniem do oceny przebiegu 2.
1
pacjentka w pozycji leżenia tyłem
2 pod stawami kolanowymi pacjentki wałek/półwałek
3 cała kończyna dolna lewa odsłonięta, niemasowane części ciała pacjentki okryte prześcieradłem
Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli niemasowana kończyna dolna jest odsłonięta do momentu zakończenia przez zdającego wykonywania czynności Przebiegu 1.
Rezultat 3: Uporządkowane stanowisko po wykonanym masażu
Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.
1
środek poślizgowy, środek do dezynfekcji powierzchni, wałek/półwałek, taśma centymetrowa odłożone na regał
2 zużyte ręczniki papierowe wyrzucone do pojemnika na odpady komunalne, zużyte prześcieradła do pojemnika na zużyte prześcieradła
3 stolik zabiegowy pusty
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI MS1