LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - CZERWIEC 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 3

KOD ARKUSZA: MS.01-03-20.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Stanowisko przygotowane do zleconego masażu
Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki. Egzaminator ocenia przed przystąpieniem do oceny rezultatu 2.
1
stół do masażu przykryty prześcieradłem
2 na stoliku zabiegowym przygotowane: środek do dezynfekcji powierzchni, środek poślizgowy, ręczniki papierowe, prześcieradło do okrycia pacjenta, taśma centymetrowa
3 wałek/półwałek podłożony pod prześcieradło
Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli wałek/półwałek jest przygotowany na stoliku.
Rezultat 2: Pacjent przygotowany do zabiegu masażu
Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.
Egzaminator ocenia przed przystąpieniem do oceny przebiegu 2.
1
pacjent w pozycji leżenia tyłem
2 pod stawami kolanowymi pacjenta wałek/półwałek
3 lewa kończyna górna odsłonięta, ułożona wzdłuż tułowia, ramię lewe w lekkim odwiedzeniu, przedramię i ręka w odwróceniu, niemasowane części ciała okryte prześcieradłem
Uwaga. Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli niemasowana kończyna górna jest odsłonięta do momentu zakończenia przez zdającego wykonywania czynności Przebiegu 1.
Rezultat 3: Uporządkowane stanowisko po wykonanym masażu
Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.
1
środek poślizgowy, środek do dezynfekcji powierzchni, wałek/półwałek, taśma centymetrowa odłożone na regał
2 zużyte ręczniki papierowe wyrzucone do pojemnika na odpady komunalne, zużyte prześcieradła do pojemnika na zużyte prześcieradła
3 stolik zabiegowy pusty
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI MS1