LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z21 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: Z.21-03-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Pacjent zgłosił się do przychodni ze skierowaniami od lekarza w celu wykonania badania EKG i RTG.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grajewo, dnia 05.06.2020 r.
Poradnia POZ ul. Akacjowa 34 19-200 Grajewo NIP: 123456789 REGON: 1000954389 tel. 86301912 SKIEROWANIE NA BADANIE RADIOLOGICZNE
Pan: Adam Dmochowski PESEL 79042636932
Rodzaj badania: Zdjęcie RTG stawu skokowego lewego w projekcji skośnej celowanej na kostkę boczną
w pozycji leżącej i w projekcji bocznej (piszczelowo-strzałkowej) w pozycji leżącej Wywiad, rozpoznanie: do konsultacji ortopedycznej, stan po urazie stawu kolanowego
Lek .med. Jan Sierzputowski
Badanie: pierwsze/następne ^pe^jal^c^W^ńńwkaV^ptrznych
19-200 Grajewo
tel. 987654321
W pracowni EKG technik elektroradiolog wykonał standardowe badanie elektrokardiograficzne w spoczynku w trybie ręcznym i 3-kanałowej rejestracji odprowadzeń, zgodnie ze skierowaniem od lekarza kierującego na badanie. Elektrody przypiął w standardowych miejscach przyłożenia.
Wypełnij druki: Odprowadzenia EKG kończynowe i Odprowadzenia EKG przedsercowe zapisując symbol odprowadzenia kończynowego wskazany na rysunku strzałką czerwoną oraz symbole wskazanych elektrod, kolor i miejsce ich przyłożenia. Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu oraz w zamieszczonym fragmencie elektrokardiogramu uzupełnij Kartę opisu badania EKG i sporządź Arkusz analizy elektrokardiogramu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI Z21