LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU8 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: AU.08-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj roztwór chlorku żelaza(III). Przeprowadź proces usuwania jonów żelaza(III) z przygotowanego roztworu poprzez strącanie wodorotlenku żelaza(III). Wypełnij tabelę 1.
Przygotuj złoże filtracyjne składające się z 200 g piasku i węgla aktywowanego zmieszanych w stosunku 100:1. Przeprowadź proces filtracji zawiesiny wodorotlenku żelaza(III) z wykorzystaniem przygotowanego złoża.
Prowadząc kontrolę procesu filtracji wypełnij tabelę 2. Narysuj wykres zależności szybkości filtracji od czasu filtracji.
Sprawdź obecność jonów żelaza(III) w przesączu, wypełnij tabelę 3.
Wykonując zadanie zastosuj podane procedury. Prace wykonaj na przygotowanym stanowisku wyposażonym w niezbędne urządzenia, sprzęt oraz materiały.
W czasie wykonywanych prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu zadania oczyść używane urządzenia, szkło laboratoryjne i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.
Na stanowisku pozostaw arkusz z wypełnioną dokumentacją. Wraz z arkuszem do oceny pozostaw przygotowane złoże filtracyjne i przesącz po filtracji w opisanych pojemnikach.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie pięć rezultatów:
- przygotowane opakowania na złoże filtracyjne i przesącz,
- protokół z przygotowania roztworu chlorku żelaza(III) i procesu usuwania jonów żelaza(III) z wykonanego roztworu poprzez strącenie wodorotlenku żelaza(III) - Tabela 1 - protokół z wyznaczania szybkości filtracji złoża filtracyjnego - Tabela 2 - wykres zależności szybkości filtracji od czasu filtracji
- protokół ze sprawdzenia obecności jonów żelaza(III) w przesączu - Tabela 3 oraz przebieg
przygotowania roztworu chlorku żelaza(III) i usuwania jonów żelaza(III) z przygotowanego roztworu poprzez strącanie wodorotlenku żelaza(III), przygotowania złoża filtracyjnego, zestawu do filtracji i filtracji zawiesiny wodorotlenku żelaza(III), sprawdzenia obecności jonów żelaza(III) w przesączu.
Procedura 1. Przygotowanie roztworu chlorku żelaza(III) i usuwanie jonów żelaza(III) z przygotowanego roztworu poprzez strącanie wodorotlenku żelaza(III)
1. W wytarowanej suchej zlewce o pojemności 250 cm3 odważ ok. 8 g chlorku żelaza(III) woda (1/6) ± 0,1 g. Masę odważki wpisz do tabeli 1.
2. Odważoną sól rozpuść w 100 cm3 wody. Roztwór ogrzej do temperatury 50°C.
3. Odmierz w cylindrze 70 cm3 roztworu NH3H2O o stężeniu 2 mol/dm3. Stężenie i objętość roztworu amoniaku wpisz do tabeli 1.
4. Mieszając roztwór chlorku żelaza(III) w zlewce małymi porcjami dodawaj odmierzoną wodę amoniakalną. Strąca się czerwonobrunatny osad wodorotlenku żelaza(III).
5. Uzupełnij zlewkę wodą destylowana do objętości około 200 cm3.
6. Wykonaj obliczenia potwierdzające całkowite strącenie jonów żelaza(III) i wpisz je do tabeli 1. Wyniki obliczeń podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
7. Wyciągnij wniosek dotyczący całkowitego strącenia jonów żelaza(III) (tabela 1)
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU8