LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B21 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.21-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym w ramach montażu instalacji solarnej, która będzie przeznaczona do przygotowania ciepłej wody użytkowej, należy wykonać doprowadzenie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do zasobnika. Prace montażowe należy wykonać zgodnie z schematem zawartym na rysunku 1.
Przewody instalacji należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur wielowarstwowych typu PEX-AL.-PEX. Połączenia skręcane na przewodach z rur stalowych ocynkowanych należy uszczelnić za pomocą pakuł i pasty uszczelniającej, a na przewodach z rur PEX-AL.-PEX za pomocą taśmy teflonowej. Na przewodach należy zamontować urządzenia, elementy armatury i łączniki zgodnie z schematem montażowym - rysunek 1. Wykonane podejścia do zasobnika należy zakończyć kolankami. Przewody należy mocować przy użyciu odpowiednich uchwytów - ich liczba i orientacyjne rozmieszczenie powinno być zgodne z rysunkiem 1.
Podczas wykonywania prac należy zachować porządek na stanowisku pracy, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu montażu należy oczyścić używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkować stanowisko pracy.
Rysunek nr 1. Schemat doprowadzenia przewodów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji
do zasobnika c.w.u. (wymiary w cm)
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B21