LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E26 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.26-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj model odwzorowujący układ zasilania obwodów elektrycznych wagonu pasażerskiego bezprzedziałowego zgodnie z dokumentacją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym.
Montaż układu elektrycznego wykonaj zgodnie z rysunkami 1, 2, 3 i 4. Aparaty elektryczne zamontuj na tablicy montażowej na szynach TH35 i połącz przewodami DY 1,5 mm2. Zasilanie do modelu doprowadź przewodem YLY 3x1,5 mm2 odpowiednimi kolorami, końcówki przewodu zabezpiecz tulejkami zaciskowymi.
Układ instalacji zasilania obwodów elektrycznych wagonu pasażerskiego bezprzedziałowego zmontuj w taki sposób, aby możliwe było jednoczesne włączenie wszystkich obwodów sygnalizowanych lampkami kontrolnymi (Ż2, Ż3, Ż4, Ż5, Ż6) załączając kolejno rozłączniki K2, K3, K4, K5, K6 przy włączonym zasilaniu wagonu wyłącznikiem W1 i zasygnalizowaną lamką kontrolną Ż1.
Lampki kontrolne Ż2, Ż3, Ż4, Ż5, Ż6 mają możliwość niezależnego włączania i wyłączania za pomocą przypisanych im rozłączników K2, K3, K4, K5, K6.
Zwróć uwagę, że zarówno lampki kontrolne Ż2, Ż3, Ż4, Ż5, Ż6 uruchamiane rozłącznikami K2, K3, K4, K5, K6 połączone są równolegle, a w przypadku przepalenia się jednej z nich, pozostałe mogą dalej się świecić.
Uwaga: Po wykonaniu układu zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do podłączenia napięcia zasilania 230 V AC do układu.
Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZE podłącz zasilanie do układu i w obecności egzaminatora uruchom obwody elektryczne załączając:
- zasilanie główne (W1),
- zasilanie klimatyzacji (K2),
- zasilanie wyświetlacza LED (K3),
- zasilanie oświetlenia korytarza (K4),
- zasilanie oświetlenia indywidualnego (K5),
- zasilanie gniazd 230 V (K6).
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko.
Uwaga: Napięcie elektryczne 230 V AC instalacji zasilania obwodów elektrycznych wagonu pasażerskiego bezprzedziałowego zostało przyjęte tylko dla celów przeprowadzenia egzaminu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E26