LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E6 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.06-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj instalację systemu kontroli dostępu składającą się z zamka szyfrowego z modułem zbliżeniowym, elektrozaczepu zgodnie ze schematem montażowym przedstawionym na rysunku 1. Zamek szyfrowy z wyprowadzoną kostką 4-torową zamontowany jest na płycie. Pozostałe elementy układu zamocuj na płycie montażowej zgodnie ze schematem rozmieszczenia elementów zestawu systemu kontroli dostępu przedstawianym na rysunku 2. Przewody instalacyjne pomiędzy urządzeniami poprowadź w korytkach kablowych przymocowanych trwale do podłoża. Załamania trasy korytek należy wykonać pod kątem 90°. Przygotuj przewody łączące poszczególne elementy zgodnie ze specyfikacją:
- połączenie elektrozaczepu z puszką łączeniową wykonaj przewodami LY1x0,5mm2 zakończonymi z obu stron końcówkami pobielonymi (zacynowanymi),
- połączenie zamka szyfrowego z puszką łączeniową wykonaj przewodami LY1x0,5mm2 zakończonymi z obu stron tulejkami kablowymi,
- połączenie zasilacza z puszką łączeniową wykonaj przewodami LY1x0,5mm2 zakończonymi z obu stron tulejkami kablowymi.
Wykonaj połączenia elektryczne pomiędzy urządzeniami w puszce instalacyjnej, wykorzystaj w tym celu zaciskowe kostki elektryczne.
Uwaga! Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do uruchomienia instalacji. Napięcie możesz załączyć tylko po uzyskaniu zgody.
Po otrzymaniu zgody uruchom instalację systemu kontroli dostępu i sprawdź jej działanie. Do zasilania urządzeń wykorzystaj zasilacz laboratoryjny, podłączony do kostki zaciskowej. Na zasilaczu ustaw napięcie zgodnie z wymaganiami zapisanymi w instrukcji obsługi zamka szyfrowego i elektrozaczepu.
Zaprogramuj zamek szyfrowy do pracy w następujący sposób:
- po przyłożeniu transpondera (breloka) do urządzenia uruchamiany jest elektrozaczep,
- po wprowadzeniu kodu PIN 1212 na klawiaturze uruchamiany jest elektrozaczep,
- czas załączenia elektrozaczepu - 3 sekundy,
Uporządkuj stanowisko zachowując zasady segregacji odpadów, rezultaty wykonania pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Puszka instalacyjna
Rysunek 1. Schemat montażowy instalacji systemu kontroli dostępu
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E6