LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE11 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EE.11-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj zlecone działania.
1. Podłącz urządzenia sieciowe zgodnie ze schematem połączeń urządzeń sieciowych
Schemat połączenia urządzeń sieciowych
2. Skonfiguruj ruter z WiFi według wytycznych:
- adres IP interfejsu LAN na 192.168.0.X/24, gdzie X to numer stanowiska, np. dla stanowiska 1 - 192.168.0.1/24, dla stanowiska 10 - 192.168.0.10/24
3. Skonfiguruj przełącznik S1 według wytycznych:
- adres IP interfejsu LAN na 192.168.0.2XX/24, gdzie XX to numer stanowiska, np. dla stanowiska 1 - adres 192.168.0.201/24, dla stanowiska 10 - 192.168.0.210/24,
- jeżeli to możliwe ustaw adres bramy na adres IP interfejsu NIC1 serwera oraz nazwę przełącznika na S1
4. Skonfiguruj serwer według wytycznych:
- nazwa serwera na SERWERFIRMAXX gdzie XX oznacza dwucyfrowy numer stanowiska, np. dla stanowiska 1 - SERWERFIRMA01, dla stanowiska 10 - SERWERFIRMA10 - grupa robocza: FIRMA
- konto użytkownika o nazwie szef z hasłem ZAQ1@wsx z opcją użytkownik nie może zmienić hasła, konto należy do grupy Administratorzy
- interfejs sieciowy serwera NIC1:
• adres IP/maska 192.168.0.1XX/24, gdzie XX to numer stanowiska, np. dla stanowiska 1 - adres 192.168.0.101/24, dla stanowiska 10 - 192.168.0.110/24
- interfejs sieciowy serwera NIC2: adres IP/maska - 172.16.0.1/24
- na interfejsie NIC2 skonfiguruj usługę DHCP:
• pula adresów 172.16.0.2 - 172.16.0.20
• prefiks maski 24 • brama domyślna 172.16.0.1
• rezerwacja adresu 172.16.0.10 dla przewodowej karty sieciowej stacji roboczej
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:



INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE11