LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2021 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: MS.12-01-21.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Karta informacyjna dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy malarza budowlanego, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych oraz szkodliwych i uciążliwych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych.
R.1.1 w kolumnie 2 wpisane 5 zagrożeń fizycznych/niebezpiecznych spośród wymienionych: upadek na tym samym poziomie (poślizgnięcie, potknięcie), upadek na niższy poziom (upadek z wysokości), prąd elektryczny, hałas, pożar, pyły, uderzenie spadającym przedmiotem, uderzenie o nieruchome przedmioty, pochwycenie przez ruchome elementy, kontakt z ostrymi krawędziami lub narzędziami, kontakt z wirującymi elementami, kontakt z chropowatymi lub szorstkimi powierzchniami, mikroklimat, oświetlenie, wibracje/drgania.
R.1.2 w kolumnie 3 wpisany określony rodzaj czynnika N i/lub F dla 5 zagrożeń fizycznych/niebezpiecznych wymienionych w kolumnie 2,
R.1.3 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie biologiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika B w kolumnie 3 R.1.4 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie chemiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika CH w kolumnie 3 R.1.5 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie psychofizyczne wraz z określeniem rodzaju czynnika PF w kolumnie 3 R.1.6 w kolumnie 4 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1, wpisane minimum 1 źródło zagrożenia
R.1.7 w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1, wpisany co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.8 w kolumnie 4 dla zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium 1. 3, wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.9 w kolumnie 4 dla zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium 1.4, wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.10 w kolumnie 4 dla zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium 1.5, wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.2
Rezultat 2: Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy malarza budowlanego w części dotyczącej oszacowania ryzyka zawodowego wg PN-N-18002:2011 w skali trójstopniowej (kolumna 1-5).
R.2.1 wpisana ciężkość następstw dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1: mała, średnia lub duża
R.2.2 wpisane prawdopodobieństwo zdarzenia dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne
R.2.3 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3 R.2.4 wpisana ciężkość następstw: mała, średnia lub duża i prawdopodobieństwo zdarzenia: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium 1.3 R.2.5 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium 1.3: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3 R.2.6 wpisana ciężkość następstw: mała, średnia lub duża i prawdopodobieństwo zdarzenia: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium 1.4 R.2.7 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium 1.4: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3 R.2.8 wpisana ciężkość następstw mała, średnia lub duża i prawdopodobieństwo zdarzenia: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium 1.5 R.2.9 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium 1.5: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3 R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI MS12