LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MS.04-01-21.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie informacji o panu Romanie Brzozowskim uzupełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym plan opieki nad pacjentem.
Na fantomie osoby dorosłej wykonaj toaletę jamy ustnej (bez płukania) z zastosowaniem Aphtinu do pędzlowania, a następnie załóż okład ciepły (rozgrzewający) na czyrak, umiejscowiony na przedniej okolicy prawego przedramienia. Gotowość do wykonania zadania zgłoś przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego przez podniesienie ręki. Do wykonania zadania przystąp po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN. Fantom traktuj jak rzeczywistego pacjenta. Komunikuj się z pacjentem cicho, tak aby nie przeszkadzać innym zdającym. Do wykonania zadania wykorzystaj sprzęt, materiały i środki udostępnione na stanowisku egzaminacyjnym i w magazynie.
Wszystkie zabiegi wykonaj w czasie nie dłuższym niż 45 minut. Po upływie tego czasu przewodniczący ZN wypowie komunikat czas minął, a egzaminator zakończy proces oceny.
Wykonane czynności potwierdź w karcie indywidualnej pielęgnacji pacjenta przez złożenie parafki
(nieczytelnego podpisu). Wpisana data i godziny powinny odpowiadać stanowi faktycznemu w dniu
egzaminu. Kartę indywidualnej pielęgnacji pacjenta znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wszystkie czynności wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami, uwzględniając zasady ergonomii i przepisy
BHP. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.
Informacja o panu Romanie Brzozowskim
82-letni pan Roman Brzozowski z powodu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) przebywa w szpitalu na oddziale pulmonologicznym. U pacjenta utrzymuje się stan podgorączkowy, kaszel z odkrztuszaniem gęstej wydzieliny oraz duszność spoczynkowa, której towarzyszy lęk o życie. Mężczyzna jest osłabiony, ma zalecone leżenie w łóżku, wymaga częściowej pomocy przy zmianie pozycji i całkowitej przy wykonywaniu czynności higienicznych. Na przedniej okolicy przedramienia prawej kończyny górnej pacjenta występuje czyrak. Rzadko wykonuje zalecone ćwiczenia oddechowe. Niechętnie spożywa posiłki, a odmowę uzasadnia aftami występującymi na dziąsłach i na języku. Jest apatyczny, nieufny, niechętnie współpracuje z opiekunem, w łóżku gromadzi zużyte chusteczki higieniczne. Pacjenci z sali uskarżają się, że podczas kaszlu i odkrztuszania nie zasłania ust. Pacjent ma zlecone wykonywanie inhalacji, oklepywanie klatki piersiowej, pędzlowanie jamy ustnej z zastosowaniem Aphtinu oraz zakładanie okładów ciepłych z użyciem 70% alkoholu etylowego na czyrak, umiejscowiony na przedniej okolicy prawego przedramienia.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- plan opieki nad pacjentem,
- karta indywidualnej pielęgnacji pacjenta oraz
przebieg wykonania toalety jamy ustnej (bez płukania) z zastosowaniem Aphtinu do pędzlowania i założenia okładu ciepłego (rozgrzewającego) na czyrak, umiejscowiony na przedniej okolicy prawego przedramienia, pacjentowi leżącemu w łóżku.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MS4