LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A65 - CZERWIEC 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: A.65-03-16.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przedsiębiorstwo INSPIRON sp. z o.o. zajmuje się serwisem i naprawąkomputerów. Wykonaj prace kadrowo-płacowe dla Przedsiębiorstwa INSPIRON sp. z o.o.:
- sporządź i wydrukuj z programu kadrowo-płacowego:
Umowę o pracę nr 1/2016 dla Cezarego Rolskiego zgodnie z danymi zawartymi w arkuszu egzaminacyjnym,
Listę płac za kwiecień 2016 r. dla Cezarego Rolskiego (jeżeli korzystasz z programu Symfonia, wydrukuj listę płac rozbudowaną),
Polecenie przelewu wynagrodzenia za kwiecień 2016 r. dla Cezarego Rolskiego.
- sporządź i wydrukuj z programu Płatnik:
ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń Cezarego Rolskiego,
ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach dla Cezarego Rolskiego,
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa za kwiecień 2016r.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym oraz programem Płatnik.
Prace z programem kadrowo-płacowym rozpocznij od:
- wprowadzenia danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa INSPIRON sp.zo.o.,
- wprowadzenia swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa INSPIRON sp. z o.o.,
- zaktualizowania parametrów płacowych, podatkowych i ubezpieczeniowych w programie kadrowo-płacowym,
- wprowadzenia danych pracownika Cezarego Rolskiego do ewidencji osobowej.
Prace z programem Płatnik rozpocznij od:
- założenia kartoteki płatnika - Przedsiębiorstwa INSPIRON sp.zo.o.,
- założenia kartoteki ubezpieczonego - pracownika Cezarego Rolskiego,
- aktualizacji okresu rozliczeniowego - kwiecień 2016.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A65