LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A65 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: A.65-02-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Sabina Kasprzak prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług wydawniczych.
Wykonaj prace dla Drukarni WARMIA Sabina Kasprzak:
1. sporządź i wydrukuj z programu kadrowo-płacowego:
- Umowę o pracę nr 1/2016 dla pracownika Wojciecha Jarząbka,
- Listę płac za sierpień 2016 r. dla pracownika Wojciecha Jarząbka (jeśli korzystasz z programu Symfonia, wydrukuj listę płac rozbudowaną),
- Polecenie przelewu do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika i właścicielki za sierpień 2016 r. (data sporządzenia polecenia przelewu: 15 września 2016 r).
2. wypełnij formularze:
- ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach dla właścicielki Sabiny Kasprzak za sierpień 2016 r.,
- ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek dla pracownika Wojciecha Jarząbka za sierpień 2016 r.
Formularze wypełnij w arkuszu egzaminacyjnym z datą 15 września 2016 r.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym podłączony do drukarki sieciowej.
Prace z programem kadrowo-płacowym rozpocznij od:
- wprowadzenia danych identyfikacyjnych Drukarni WARMIA Sabina Kasprzak,
- wprowadzenia swojego numeru PESEL pod nazwą Drukarnia WARMIA Sabina Kasprzak,
- ustawienia parametrów płacowych programu niezbędnych do wykonania zadania,
- wprowadzenia danych właścicielki (wspólnika) Sabiny Kasprzak,
- wprowadzenia danych pracownika Wojciecha Jarząbka do ewidencji osobowej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A65