LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A65 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: A.65-03-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Fryderyk Jaworski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług naprawy i serwisu wszystkich typów rowerów. W listopadzie przedsiębiorca zatrudnił Błażeja Klimaszewskiego na umowę o pracę i dodatkowo zawarł z nim umowę zlecenia na obsługę stoiska wystawowego na Targach Rowerowych.
Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa KROSS Fryderyk Jaworski.
1. W programie kadrowo-płacowym sporządź i wydrukuj:
Umowę o pracę nr 1/2017 dla Błażeja Klimaszewskiego,
Rachunek do umowy zlecenia nr 1/11/2017 Błażeja Klimaszewskiego,
Listę płac za listopad 2017 r. dla Błażeja Klimaszewskiego,
Polecenie przelewu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad 2017 r. na rachunek urzędu skarbowego z tytułu zawartych z pracownikiem umów (data przelewu 20.12.2017 r.).
2. W programie Płatnik sporządź i wydrukuj:
ZUSZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń Błażeja Klimaszewskiego,
ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach dla Błażeja Klimaszewskiego.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym oraz programem Płatnik.
Prace z programem kadrowo-płacowym rozpocznij od wprowadzenia:
- danych identyfikacyjnych Przedsiębiorstwa KROSS Fryderyk Jaworski,
- swojego numeru PESEL pod nazwą Przedsiębiorstwa KROSS Fryderyk Jaworski,
- danych właściciela (wspólnika) Fryderyka Jaworskiego,
- danych urzędu skarbowego do kartoteki,
- danych pracownika Błażeja Klimaszewskiego do ewidencji osobowej oraz ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania.
Prace z programem Płatnik rozpocznij od:
- założenia kartoteki płatnika - Przedsiębiorstwa KROSS Fryderyk Jaworski,
- założenia kartoteki ubezpieczonego - Błażeja Klimaszewskiego,
- aktualizacji okresu rozliczeniowego na listopad 2017 r.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A65