LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A6 - CZERWIEC 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.06-01-18.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Protokół ze sporządzenia roztworu HCl
1 Wpisane zawartości HCl w pięciu próbkach (A, B, C, D i E)
2 Obliczona średnia zawartość HCl w ściekach - 73 g HCl/dm3 3 Obliczona średnie stężenie HCl w ściekach - 2 mol/dm3 4 Wpisane stężenie roztworu HCl użytego do sporządzenia roztworu - 4 mol/dm3 5 Wpisana objętość pobranego roztworu HCl użytego do sporządzenia roztworu - 250 cm3 6 Wpisana objętość otrzymanego roztworu HCl - 500 cm3 7 Obliczone stężenie otrzymanego roztworu HCl - 2 mol/dm3 8 Zakreślony Wniosek II - Stężenie otrzymanego roztworu HCl jest równe średniej zawartości HCl w ściekach zakładu chemicznego
Kryterium należy uznać za spełnione także, gdy zakreślony jest inny wniosek, ale zgodny z obliczeniami.
Rezultat 2. Protokół ze sporządzenia zawiesiny mleka wapiennego
1 Wpisana masa naważki stałego Ca(OH)2 przeznaczonego do sporządzenia zawiesiny - 40 g ±1 g
2 Wpisana objętość wody użytej do sporządzenia zawiesiny - 1000 cm3 3 Wpisany czas trwania procesu mieszania - wartość mieści się w przedziale 3 + 5 min.
4 Wpisana częstość obrotów mieszadła - wartość mieści się w przedziale 40 + 60 obr./ min.
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A6