LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A6 - CZERWIEC 2019 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.06-01-19.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Wykaz ilości poszczególnych składników potrzebnych do przygotowania 0,5 kg mieszaniny do produkcji masy szklarskiej -
Tabela 1
1 Masa składnika A - wpisane: 106 g
2 Masa CaCO3 - wpisane: 110 g
3 Masa SiO2 - wpisane: 284 g
Rezultat 2. Protokół z przeprowadzenia procesu prażenia NaHCO3 - Tabela 2
1 Wpisana masa pustej parownicy - zgodnie ze stanem faktycznym
2 Wpisana masa naważki NaHCO3 poddawanego procesowi prażenia - 250 g ±1 g
3 Wpisana masa parownicy wraz z umieszczonym w niej NaHCO3 - zgodnie ze stanem faktycznym
4 Wpisany czas trwania I etapu prażenia (wartość mieści się w przedziale 25^35 minut)
5 Wpisana temperatura zawartości parownicy po 10 minutach od zakończeniu I etapu procesu prażenia- zgodnie ze stanem faktycznym
6 Wpisana masa parownicy wraz z zawartością po I etapie prażenia - zgodnie ze stanem faktycznym
7 Wpisany czas trwania II etapu prażenia (wartość mieści się w przedziale 8^12 minut)
8 Wpisana temperatura zawartości parownicy po 10 minutach od zakończeniu II etapu procesu prażenia - zgodnie ze stanem faktycznym
9 Wpisana masa parownicy wraz z zawartością po II etapie prażenia - zgodnie ze stanem faktycznym
10 Wpisana masa otrzymanego produktu prażenia (składnika A masy szklarskiej) - wartość jest różnicą mas wpisanych w pozycjach 2.9 i 2.1
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A6