LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A6 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.06-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotowanie solanki do produkcji sody metodą Solvaya polega na jej oczyszczeniu z rozpuszczalnych soli wapnia i magnezu za pomocą mleka wapiennego i roztworu Na2CO3. Sporządź roztwór surowej solanki oraz niezbędne roztwory i zawiesiny, a następnie przeprowadź proces przygotowania solanki do produkcji. Wypełnij protokół z przygotowania roztworu surowej solanki oraz roztworu Na2CO3 (Tabela 1), protokół ze sporządzenia trzech porcji zawiesiny mleka wapiennego (Tabela 2) oraz protokoły z przebiegu i kontroli procesu oczyszczania solanki (Tabela 3 i Tabela 4).
Korzystając z Rysunku 1 oraz nazw urządzeń/aparatów, uzupełnij opis elementów uproszczonego schematu technologicznego instalacji do oczyszczania solanki (Tabela 5).
Do wykonania zadania wykorzystaj podane procedury.
Prace wykonaj na przygotowanym stanowisku wyposażonym w niezbędne urządzenia, sprzęt laboratoryjny oraz materiały.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska, a także zachowuj porządek na stanowisku pracy. Po zakończeniu prac oczyść używane urządzenia, szkło laboratoryjne i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.
Procedura 1. Proces przygotowania roztworu solanki
1. Odważ na wadze technicznej 100 g zanieczyszczonego chlorku sodu z dokładnością do 1 g. Wynik
ważenia zapisz w Tabeli 1.
2. Odmierz za pomocą cylindra miarowego wodę destylowaną w ilości 400 cm3, przelej do zlewki/ reaktora o pojemności 2 dm3 i ogrzej do temperatury około 30°C. Objętość użytej wody i wynik pomiaru temperatury zapisz w Tabeli 1.
3. Sprawdź stan techniczny mieszadła mechanicznego poprzez jego próbne uruchomienie zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Umieść zamocowane w łapie statywu mieszadło w zlewce z wodą.
5. Porcjami wsypuj odważony chlorek sodu i mieszaj wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym aż do całkowitego rozpuszczenia.
Procedura 2. Proces przygotowania roztworu Na2CO3
1. Odważ na wadze technicznej 40 g Na2CO3 z dokładnością do 1 g. Wynik ważenia zapisz
w Tabeli 1.
2. Naważkę przenieś do zlewki o pojemności min. 500 cm3.
3. Odmierz za pomocą cylindra miarowego wodę destylowaną w ilości 300 cm3, przelej do zlewki z naważką Na2CO3 i mieszaj bagietką do całkowitego rozpuszczenia. Objętość użytej wody zapisz w Tabeli 1.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A6