LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS19 - CZERWIEC 2021 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 2

KOD ARKUSZA: MS.19-02-21.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Karta odprowadzeń EKG
Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej
Wpisane:
1 Elektroda N
Kolor elektrody: czarny
Miejsce przyłożenia elektrody: prawe podudzie tuż powyżej kostki bocznej lub dystalna część podudzia prawego lub zewnętrzna powierzchnia podudzia prawego tuż powyżej kostki bocznej lub powyżej kostki bocznej prawej
2 Elektroda V3
Kolor elektrody: zielony
Miejsce przyłożenia elektrody: w połowie odległości pomiędzy V2 i V4/C2 i C4 lub w połowie linii prostej łączącej punkty V2 i V4/C2 i C4 3 Elektroda V6
Kolor elektrody: fioletowy/różowy
Miejsce przyłożenia elektrody: V międzyżebrze/przestrzeń międzyżebrowa w linii pachowej środkowej lewej lub na poziomie V4/C4 w linii pachowej środkowej lewej lub na poziomie V4/C4 w miejscu skrzyżowania się z linią pachową środkową lewą lub w środkowej linii pachowej lewej, w miejscu jej przecięcia przez prostopadłą do niej linię poprowadzoną od punktu V4/C4 Rezultat 2: Arkusz analizy elektrokardiogramu
Wpisane:
1 Odprowadzenie V1
Nazwa wskazanego załamka: P
Amplituda wskazanego załamka [mV]: 0,1 mV/0,2 mV lub 0,1/0,2 lub +0,1 mV/+0,2 mV lub +0,1/+0,2 lub +1 mm/+2 mm
2 Odprowadzenie V2
Nazwa wskazanego załamka: S
Amplituda wskazanego załamka [mV] w zakresie: 2,4 mV + 3 mV lub 2,4 + 3 lub -2,4 mV + -3 mV lub -2,4 + -3 lub 24 mm + 30 mm lub -24 mm + -30 mm
3 Częstość skurczów serca na minutę (częstość rytmu serca) na podstawie odprowadzenia V2 wynosi: 71-83/min
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI MS19