LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: AU.22-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj prace dla PPH LAMPEL.
Wypełnij Dokument PZ nr 5/2019 potwierdzający przyjęcie do magazynu PPH LAMPEL surowców do produkcji świec, zgodnie z Zamówieniem nr 3/2019 złożonym w przedsiębiorstwie Surowce sp. z o.o.
Przypisz do surowców składowanych w PPH LAMPEL grupy analizy ABC sporządzone wg kryterium częstotliwości wydań w oparciu o Charakterystykę poszczególnych grup analizy ABC. Wpisz na Schemacie rozmieszczenia zapasów w magazynie PPH LAMPEL nazwy surowców przyjętych do magazynu na podstawie dokumentu PZ nr 5/2019 uwzględniając wyniki analizy ABC zapasów.
Sporządź Plan rozmieszczenia opakowań zbiorczych na palecie EUR z zestawieniem parametrów sformowanych pjł ze świecami na podstawie dokumentu PW nr 15/2019, Informacji dotyczących funkcjonowania PPH LAMPEL oraz Informacji dotyczących formowania wyrobów gotowych w PPH
LAMPEL.
Wypełnij Dokument WZ nr 10/2019 z dniem 9 stycznia 2019 r. dotyczący wydania z magazynu PPH LAMPEL zamówionych świec przez Hurtownię WSZYSTKO DLA DOMU, zgodnie z Planem sprzedaży
PPH LAMPEL.
Uzupełnij Ilościowe kartoteki magazynowe świec PPH LAMPEL, na podstawie danych zawartych w dokumencie PW 15/2019 oraz wydanych z magazynu wyrobów zgodnie z dokumentem WZ nr 10/2019.
Wypełnij Fakturę sprzedaży nr 11/2019 z dniem 9 stycznia 2019 r. na świece sprzedane Hurtowni WSZYSTKO DLA DOMU, uwzględniając informacje zawarte w Planie sprzedaży PPH LAMPEL.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU22