LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: AU.22-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego NUDLE dotyczące inwentaryzacji stanu magazynowego makaronów. W tym celu uzupełnij Formularz 1. Arkusz spisu z natury nr 2/2019, uwzględniając informacje dotyczące inwentaryzacji oraz sposób składowania na regałach zapasów magazynowych z opisem sposobu formowania paletowych jednostek ładunkowych (pjł).
Porównaj rzeczywisty stan magazynowy makaronów ustalony podczas inwentaryzacji ze stanem wynikającym z ewidencji w ilościowych kartotekach magazynowych a następnie ustal różnice inwentaryzacyjne, wypełnij Formularz 2. Ewidencja magazynowa jest zgodna z ewidencją w księgach rachunkowych.
Sporządź zestawienie parametrów paletowej jednostki ładunkowej (pjł) z makaronem muszelki - wypełnij Formularz 3.
Dobierz do rysunków regałów odpowiednie nazwy rodzaju regału oraz wskaż regał, który powinno wykorzystać Przedsiębiorstwo Produkcyjne NUDLE w nowym magazynie WG2 - wypełnij Formularz 4. Wybrany regał powinien być przystosowany do składowania paletowych jednostek ładunkowych (pjł) ze swobodnym dostępem do każdej pjł oraz zapewnić jak najefektywniejsze wykorzystanie powierzchni składowej magazynu.
Wypełnij z datą 02.12.2019 r. dokument MM nr 1/2019 dotyczący przesunięcia międzymagazynowego zapasu makaronów w ilości zgodnej ze stanem inwentaryzacyjny z magazynu WG1 do magazynu WG2.
Oblicz jednostkowe ceny sprzedaży netto i brutto makaronów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne NUDLE, wypełnij Formularz 5. Przedsiębiorstwo stosuje 25% narzut zysku liczony od ceny ewidencyjnej (podana w kartotece magazynowej). Makarony są objęte 5% stawką VAT.
Informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Informacje dotyczące inwentaryzacji
W Przedsiębiorstwie Produkcyjnym NUDLE 30.11.2019 r. przeprowadzono inwentaryzację.
Rodzaj inwentaryzacji: w trakcie roku.
Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji: spis z natury
Spis z natury sporządzono na dzień: 30.11.2019 r.
Spis rozpoczęto: 30.11.2019 r. o godz. 10:00
Spis zakończono: 30.11.2019 r. o godz. 15:00
Miejsce spisu: magazyn WG1 Przedmiot spisu: wyroby gotowe
Osoby odpowiedzialne materialnie: Jan Nowak, Andrzej Kowalski Skład komisji inwentaryzacyjnej (imię, nazwisko, stanowisko służbowe):
- Jan Nowak - magazynier,
- Andrzej Kowalski - magazynier,
- Tomasz Kwiatkowski - kierownik,
- Anna Jaworska - główna księgowa.
Wyceny spisu dokonała główna księgowa Anna Jaworska.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU22