LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: BD.17-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy wykonać doprowadzenie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do zasobnika.
Przewody instalacji należy wykonać z rur wielowarstwowych typu PEX-AL.-PEX łączonych metodą zaprasowywania oraz z rur stalowych ocynkowanych. Połączenia skręcane na przewodach z rur stalowych ocynkowanych, złączek ocynkowanych należy uszczelnić za pomocą pakuł i pasty uszczelniającej. Na przewodach należy zamontować urządzenia, elementy armatury i złączki zgodnie z schematem montażowym przedstawionym na rysunku 1. Połączenia skręcane urządzeń, elementów armatury i złączek zaprasowywanych z rurą PEX-AL.-PEX należy uszczelnić za pomocą taśmy teflonowej. Wykonane podejścia do zasobnika należy zakończyć kolankami. Przewody należy mocować przy użyciu uchwytów - ich liczba i rozmieszczenie powinno być zgodne z rysunkiem 1.
Podczas wykonywania prac należy zachować porządek na stanowisku pracy, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu montażu należy oczyścić używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkować stanowisko pracy.
Rysunek nr 1. Schemat doprowadzenia przewodów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji do zasobnika c.w.u. (wymiary w cm)
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI BD17