LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE11 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EE.11-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:
1. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie z poniższym schematem. UWAGA:
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 oznaczone E-X, gdzie X to numer stanowiska, np. dla stanowiska 1 - E-1, z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.
2. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.
Skonfiguruj urządzenia sieciowe.
3. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń:
a) adres IP interfejsu WAN: 87.87.87.87/20, brama 87.87.87.1, serwer DNS 8.8.8.8, alternatywny serwer DNS (jeżeli jest wymagany) 8.8.4.4
b) adres interfejsu LAN: 192.168.X.254/24, gdzie X to nr twojego stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 2 -192.168.2.254
c) serwer DHCP włączony, zakres dzierżawy 192.168.X.101 + 192.168.X.120, gdzie X to nr Twojego stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 2 - 192.168.2.101 + 192.168.2.120
d) serwer DHCP przydziela adres serwera DNS 8.8.8.8
e) rezerwacja adresu 192.168.X. 120 dla bezprzewodowej karty sieciowej stacji roboczej, gdzie X to nr Twojego stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 2 - 192.168.2.120
f) sieć bezprzewodowa z następującymi ustawieniami:
- SSID: EgzaminX, gdzie X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska nr 2 - Egzamin2
- kanał - dowolny z wyjątkiem opcji auto
- rozgłaszanie SSID wyłączone
- szyfrowanie WPA2-PSK, jako hasło ustaw swój numer PESEL uzupełniony o dwa dowolne znaki.
4. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń:
a) utwórz VLAN o ID 23 oraz jeżeli jest wymagana nazwa VLAN23 b) porty 2 i 3 przypisz do VLAN 23 bez tagowania
c) adres IP: 192.168.X.100/24, gdzie X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 2 - 192.168.2.100
d) jeżeli jest wymagany adres bramy: adres interfejsu LAN rutera.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE11