LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE27 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EE.27-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj na płycie montażowej układ sterowania i zasilania trójfazowego silnika klatkowego z czujnikiem kolejności faz. Montaż układu wykonaj zgodnie ze schematem ideowym zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
Aparaty elektryczne zamontuj na szynie TH 35. Do zasilania układu zastosuj przygotowany na stanowisku przewód OWY 5x1,5 mm2 zakończony wtyczką. Do wykonania zadania zastosuj silnik z przyłączonym przewodem OWY 4x1,5 mm2. Sprawdź jakość wykonanych połączeń we wtyczce i w silniku. Połączenia w układzie wykonaj przewodem DY 1,5 mm2. Zabezpiecz silnik przed przeciążeniem, ustawiając odpowiednią wartość na wyłączniku silnikowym, uwzględniając parametry znamionowe silnika.
Sprawdź, czy układ działa prawidłowo. Naciśnięcie przycisku S1 uruchamia silnik. Eksploatacyjne wyłączenie silnika realizuje przycisk S2. Naciśnięcie przycisku test w wyłączniku różnicowoprądowym pozbawia cały układ zasilania. Naciśnięcie przycisku S3 umożliwia kontrolę działania czujnika zaniku i kontroli kolejności faz CKF 1.
Zadanie wykonuj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.
Uwaga!
Przez podniesienie ręki zgłoś zamiar wykonania podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego. Po uzyskaniu zgody wykonaj podłączenie układu do źródła napięcia zasilającego i sprawdź działanie układu. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE27