LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EE.03-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj moduł wyświetlacza LED i sprawdź jego działanie na stanowisku. Następnie wykonaj instalację systemu kontroli dostępu składającą się z zamka szyfrowego z modułem zbliżeniowym, elektrozaczepu oraz zmontowanego modułu wyświetlacza LED.
Montaż modułu wyświetlacza LED wykonaj zgodnie z załączoną dokumentacją: schemat na rysunku 1, schemat montażowy płytki - rysunek 2, wykaz elementów. Do montażu modułu zastosuj technikę montażu przewlekanego. Po zlutowaniu umyj płytkę na przygotowanym stanowisku. Włącz zasilacz laboratoryjny i ustaw napięcie 12 V.
Uwaga!
Przez podniesienie ręki zgłoś Przewodniczącemu ZN gotowość do sprawdzenia działania modułu wyświetlacza LED.
Podłącz zasilacz laboratoryjny do zacisków zasilania modułu - powinna świecić dioda zielona. Zewrzyj pęsetą środkowy zacisk S do zacisku GND - powinna zaświecić się dodatkowo dioda czerwona. Rozłącz obwód zasilający.
Montaż instalacji wykonaj zgodnie ze schematem montażowym przedstawionym na rysunku 3. Zamek szyfrowy oraz puszka są już zamocowane na płycie. Wytrasuj za pomocą taśmy malarskiej położenie korytek kablowych. Elektrozaczep oraz moduł wyświetlacza LED zamocuj na płycie montażowej zgodnie z rysunkiem 4. Przewody instalacyjne pomiędzy urządzeniami poprowadź w korytkach kablowych. Wykonaj połączenia elektryczne pomiędzy urządzeniami w puszce instalacyjnej, wykorzystując w tym celu kostkę elektryczną 6-torową. Do kostki elektrycznej 2-torowej podłącz przewody zakończone wtykami bananowymi. Do zasilania urządzeń wykorzystaj zasilacz laboratoryjny podłączony do kostki.
Uwaga!
Przez podniesienie ręki zgłoś Przewodniczącemu ZN gotowość do uruchomienia instalacji. Napięcie zasilające możesz załączyć tylko po uzyskaniu zgody.
Po wykonaniu instalacji uruchom zestaw i sprawdź jego działanie.
Zamek szyfrowy i moduł wyświetlacza LED mają pracować w sposób następujący: zielona LED świeci po załączeniu zasilania,
po przyłożeniu transpondera (breloka) do urządzenia uruchamiany jest elektrozaczep i świeci dioda czerwona LED,
po wprowadzeniu kodu PIN 5678 na klawiaturze uruchamiany jest elektrozaczep świeci dioda czerwona LED,
czas załączenia elektrozaczepu - 3 sekundy.
Uporządkuj stanowisko, a rezultaty wykonania zadania pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Rysunek 1. Schemat modułu wyświetlacza LED
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE3