LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED10 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MED.10-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przeprowadź ocenę palpacyjną stanu napięcia tkanek przedniej strony uda kończyny dolnej lewej, orientacyjną ocenę biernej ruchomości stawu kolanowego kończyny dolnej lewej, a następnie wykonaj pomiar obwodu w obrębie uda lewego, wykorzystując taśmę centymetrową.
Wykonaj pierwszą i drugą fazę masażu izometrycznego zgodnie ze Skierowaniem na zabieg masażu, zamieszczonym w arkuszu. W drugiej fazie tego masażu opracuj mięsień czworogłowy uda kończyny dolnej lewej podczas 2 do 4 napięć izometrycznych przeciw oporowi, uzyskanych bez stosowania dodatkowych przyborów. Zabieg wykonaj na pacjencie, który przyjął pozycję leżenia tyłem.
Do wykonania zadania wykorzystaj informacje zawarte w Opisie stanu zdrowia i możliwości ruchowych pacjenta na podstawie wywiadu.
Wypełnij Kartę zabiegów pacjenta i druki: Struktury anatomiczne związane z zabiegiem masażu oraz Dodatkowe uwagi metodyczne i informacje dla pacjenta.
Po zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do zleconego masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez przewodniczącego ZN.
W czasie wykonywania zadania na stanowisku do masażu zgłaszaj przez podniesienie ręki:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do zleconego masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do zabiegu masażu,
- zakończenie wykonania masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonanym masażu.
Cały zabieg (ocenę oraz masaż) wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat: „dziękuję", oznaczający konieczność zaprzestania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że zadanie zostało przez Ciebie wykonane.
Na potrzeby egzaminu każdy z chwytów zastosowanych technik masażu w pierwszej fazie powtórz 5 razy. Po przekroczeniu czasu (20 minut) przewodniczący ZN przerwie Ci wykonanie masażu słowami „czas minął".
Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniającymi przepisy BHP i ergonomię pracy. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.
Wszystkie potrzebne do wypełnienia formularze znajdują się w arkuszu.
Po zakończeniu egzaminu arkusz pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym, na stoliku.
Uwaga: Komunikując się z osobą pełniącą rolę Twojego pacjenta, przekazuj tylko komendy niezbędne do realizacji zadania. Rób to w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym zdającym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MED10