LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG34 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: MG.34-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Planowane jest wiercenie otworu eksploatacyjnego do głębokości 1900 m, zgodnie z zamieszczonym projektem geologiczno-technicznym otworu.
Oblicz gęstości płuczek wiertniczych, które będą używane w procesie wiercenia pod kolumnę techniczną i eksploatacyjną, przy założeniu, że naddatek ciśnienia hydrostatycznego nad ciśnieniem złożowym podczas wiercenia będzie wynosił S = 0,6 MPa/1000 m.
Oblicz maksymalne ciśnienia głowicowe oraz określ liczbę zamknięć głowic przeciwerupcyjnych, które będą używane w procesie wiercenia, zakładając że dolny korpus więźby rurowej będzie zamontowany na kolumnie prowadnikowej rur okładzinowych. W tym celu wykorzystaj informacje zawarte w wyciągach z rozporządzeń.
Zaprojektuj zestawy uzbrojenia wylotu otworu wiertniczego, które będą używane w procesie wiercenia, wykorzystując dane zawarte w tabeli 2.
Sporządź zestawienie rur okładzinowych planowanych do zapuszczenia do otworu wiertniczego wraz z podaniem ich ciężaru, uwzględniając wyporności płuczek, które będą stosowane w procesie wiercenia. W tym celu wykorzystaj dane zawarte w tabeli 3.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MG34