LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL20 - STYCZEŃ 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: RL.20-01-22.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie Rysunku 1. przedstawiającego budowę siodła, uzupełnij Tabelę 1.
Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym dokonaj złożenia ogłowia wędzidłowego z nachrapnikiem polskim. Zgłoś Egzaminatorowi poprzez podniesienie ręki gotowość do oceny złożonego ogłowia. Złożone przez Ciebie ogłowie, ocenione przez Egzaminatora zabierzesz ze sobą w celu okiełznania wylosowanego konia.
Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym w stajni wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji sposobu okiełznania i osiodłania konia przygotowanego do jazdy wierzchem.
Po dokonaniu oceny przez egzaminatora przygotowanego do jazdy konia przeprowadź w ręku na rozprężalnię. Na rozprężalni, na komendę osoby nadzorującej dosiądź konia. Masz 25 minut na rozprężenie konia i przygotowanie go do ćwiczeń pod nadzorem asystenta technicznego.
Zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki gotowość do prezentacji konia w trzech chodach.
Masz 10 minut na zaprezentowanie na czworoboku o wymiarach 20 m x 40 m następujących ćwiczeń:
1. stęp na pierwszym śladzie, wjazd w A na linię środkową, zatrzymanie, ukłon w X,
2. ruszyć kłusem anglezowanym C w lewo,
3. HXFA kłusem anglezowanym,
4. KXMC kłusem anglezowanym do E,
5. E koło 20 m kłusem ćwiczebnym w lewo,
6. pomiędzy K i A zagalopowanie z lewej nogi,
7. galopem w lewo w pełnym siadzie, po pierwszym śladzie wokół czworoboku,
8. pomiędzy B i M przejście do kłusa anglezowanego,
9. C zatrzymanie i nieruchomość 5 sekund,
10. HXF stępem,
11. A kłusem anglezowanym w prawo,
12. E koło 20 m kłusem ćwiczebnym w prawo,
13. pomiędzy H i C zagalopowanie z prawej nogi,
14. galopem w prawo półsiadem, po pierwszym śladzie wokół czworoboku,
15. pomiędzy B i F przejście do kłusa anglezowanego,
16. A wjazd na linię środkową kłusem anglezowanym,
17. zatrzymanie, ukłon w X.
Narysuj trasę przejazdu egzaminacyjnego na załączonym schemacie czworoboku. Rysunek nie podlega ocenie Egzaminatora.
Uwaga.
• Zdający będą wywoływani kolejno do zaprezentowania powyższego układu ćwiczeń w całości.
• Nazwy kolejnego ruchu na czworoboku będą wypowiadane głośno przez Egzaminatora.
Po zakończeniu przejazdu na czworoboku wróć na rozprężalnię lub we wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego miejsce. Zsiądź, odprowadź i rozsiodłaj konia.
Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi w czasie trwania egzaminu". Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI RL20