LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B10 - CZERWIEC 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.10-01-19.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj izolację akustyczną odcinka pionowego kanału wentylacyjnego ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z siatki galwanizowanej o gr. 50 mm. Przygotuj kanał wentylacyjny do montażu izolacji poprzez oczyszczenie i odtłuszczenie ściany kanału. Zamontuj szpilki mocujące samoprzylepne zgodnie z rysunkiem 1.
Uwaga! Wykonanie montażu szpilek zgłoś do oceny przez podniesienie ręki. Do kolejnych czynności możesz przystąpić po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN.
Dotnij izolację ze skalnej wełny mineralnej i zamontuj ją na ścianach kanału wentylacyjnego zgodnie z rysunkiem 2. Połączenia izolacji przeszyj drutem stalowym. Miejsca montażu izolacji na szpilkach zabezpiecz talerzykami dociskowymi i kapturkami.
Do wykonania zadania wykorzystaj materiały, narzędzia i sprzęt przygotowane na stanowisku pracy. Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowuj porządek na stanowisku pracy. Pracuj zgodnie z ogólnymi zasadami wykonywania izolacji przemysłowych. Po ukończeniu pracy oczyść używane narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko pracy, a odpady umieść w pojemniku na odpady.
Rysunek 1. Rozmieszczenie szpilek montażowych na kanale 0600
konał 0600
I I
b ń a
J3 B 1 a
CD CD
to
o o
CNI
o
r-O
O
O
kanał 0600
szpilki montażowe
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B10