LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.13-01-22.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W ramach modernizacji lokalnej sieci komputerowej wykonaj zlecone działania.
1. Jeden koniec kabla U/UTP zakończ wtykiem RJ-45 (8P8C) wg sekwencji T568B.
2. Podłącz drugi koniec kabla U/UTP do modułu Keystone wg sekwencji T568B i zmontuj gniazdo
Uwaga! Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
4. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera według zaleceń:
a. interfejs WAN:
- konfiguracja automatyczna
b. interfejs LAN
- adres IP/maska interfejsu LAN: 192.168.10.1/24
5. Skonfiguruj sieć bezprzewodową rutera według zaleceń:
a. nazwa sieci: egzaminX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego,
b. rozgłaszanie SSID - włączone,
c. zabezpieczenia - WPA2 Personal,
d. hasło: XEgzamin, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego.
6. Skonfiguruj serwer DHCP rutera według zaleceń:
a. serwer DHCP - wyłączony
7. Przełącznik 1 skonfiguruj według zaleceń:
a. adres IP/maska: 192.168.10.2/24
b. brama domyślna: 192.168.10.1, jeżeli to możliwe
c. utworzony VLAN o ID = 14 d. utworzony VLAN o ID = 23 sieciowe.
Schemat podłączeń urządzeń w sieci lokalnej
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13