LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 - CZERWIEC 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EE.03-01-22.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj moduł zasilacza o napięciu wyjściowym 12 V nazywanego dalej ZS12 i sprawdź jego działanie na stanowisku. Następnie wykonaj instalację włącznika elektrozaczepu składającą się z włącznika monostabilnego i elektrozaczepu oraz zmontowanego modułu zasilacza stabilizowanego ZS12. Montaż modułu zasilacza stabilizowanego ZS12 wykonaj zgodnie ze schematami na rysunku 1 i rysunku 2. Układ scalony U1 zamontuj na radiatorze poziomo i przykręć do płytki drukowanej. Do montażu modułu zastosuj technikę montażu przewlekanego. Po zlutowaniu umyj płytkę na przygotowanym stanowisku. Sprawdź poprawność działania wykonanego układu, w tym celu:
— podłącz zasilacz laboratoryjny z ustawionym napięciem 16 V do zacisków AC zasilania modułu zasilacza,
— woltomierzem sprawdź napięcie na zaciskach X2,
— wynik pomiaru zapisz w protokole pomiarów modułu,
— oceń działanie diody oraz modułu,
— rozłącz obwód.
Wykonaj montaż instalacji zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rysunku 3. Włącznik monostabilny, elektrozaczep, puszkę instalacyjną oraz moduł zasilacza ZS12 zamocuj na płycie montażowej zgodnie z rysunkiem 4. Do zamontowania modułu zasilacza zastosuj dołączone do zestawu wsporniki z samoprzylepną podstawą. Przed wykonaniem montażu korytek kablowych dokonaj wyznaczenia trasy ich ułożenia za pomocą taśmy malarskiej zgodnie z zasadami prowadzenia instalacji. Przewody instalacyjne pomiędzy urządzeniami poprowadź w korytkach kablowych. Wykonaj połączenia elektryczne pomiędzy elementami instalacji.
W puszce instalacyjnej wykorzystaj zaciski kostki elektrycznej do połączenia przewodów od elektrozaczepu i od włącznika monostabilnego. Po wykonaniu instalacji uruchom zestaw i sprawdź jego działanie. Do zasilania urządzeń wykorzystaj transformator znajdujący się na stanowisku.
Uwaga! Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do uruchomienia instalacji. Napięcie zasilające możesz załączyć tylko po uzyskaniu zgody.
Instalacja ma pracować tak, aby naciśnięcie włącznika spowodowało zadziałanie elektrozaczepu.
Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko, a rezultaty wykonania zadania pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
U1 7812 Rysunek 1. Schemat modułu zasilacza ZS12
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE3