LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B18 - CZERWIEC 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.18-01-17.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj fragment gładzi szpachlowej oraz fragment filarka, zgodnie z rysunkami 1, 2, 3, 4 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót tynkarskich i murarskich.
W pierwszej kolejności na ścianie pokrytej warstwą tynku cementowo-wapiennego i zagruntowanej wyznacz położenie fragmentu gładzi oraz oczyść wyznaczoną powierzchnię z zanieczyszczeń. Następnie przygotuj zaprawę na gładź szpachlową zgodnie z instrukcją producenta znajdującą się na opakowaniu.
Uwaga: Po przygotowaniu podłoża pod gładź i zaprawy na gładź zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do
Wykonaj gładź szpachlową o grubości 5 mm na przygotowanej ścianie i pozostaw ją do przeschnięcia. Wymiary tynku i jego usytuowanie przedstawiono na rysunku 1.
Wykonaj 4 warstwy filarka z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie murarskiej na pełne spoiny. Usytuowanie i wymiary filarka przedstawione są na rysunkach 2, 3, 4. Zaprawę murarską przygotuj zgodnie z instrukcją producenta zamieszczoną na opakowaniu. Na stanowisku znajdują się cegły pełne i przycięte cegły „dziewiątki".
W trakcie murowania na bieżąco kontroluj i koryguj pion, poziom i kąty proste wykonywanego fragmentu filarka.
Na koniec przeszlifuj wyschniętą powierzchnię gładzi szpachlowej.
Zadanie wykonaj na wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym, przestrzegając zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu wszystkich prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.
oceny.
wymiary w cm
Rysunek 1. Widok ściany przeznaczonej do tynkowania
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B18