LOGOWANIE

KWALIFIKACJA INF7 - CZERWIEC 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: INF.07-01-22.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.
1. Wykonaj kabel połączeniowy prosty zakończony wtykami RJ45, zgodnie z sekwencją T568B.
2. Sprawdź poprawność działania kabla połączeniowego prostego przy pomocy testera.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego kabla.
3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem połączeń urządzeń.
Serwer
Schemat połączenia urządzeń
UWAGA: Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop Urządzenia pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw je na zaq1@WSX
4. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń.
a. interfejs LAN:
• adres IP/maska: 192.168.1.100/24 • serwer DHCP wyłączony
b. interfejs WAN: konfiguracja automatyczna
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI INF7