LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M2 - CZERWIEC 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.02-01-22.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Oceń stan techniczny i wykonaj naprawę układu zasilania paliwem ciągnika znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym. Z wywiadu przeprowadzonego z użytkownikiem ciągnika wiadomo, że pompa wtryskowa, wtryskiwacze oraz dwukomorowy filtr szeregowy są sprawne. Silnika nie można uruchomić i nie można odpowietrzyć układu paliwowego. Przed przystąpieniem do naprawy układu paliwowego dokonaj oględzin i oceny stanu technicznego elementów tego układu, a swoje uwagi zapisz w Karcie weryfikacji układu zasilania paliwem. Sporządź Wykaz części zakwalifikowanych do wymiany, a następnie przeprowadź naprawę układu zasilania paliwem.
Karta weryfikacji układu zasilania paliwem
Wykaz części zakwalifikowanych do wymiany
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- karta weryfikacji układu zasilania paliwem,
- wykaz części zakwalifikowanych do wymiany
- naprawiony układ zasilania paliwem,
- odpowietrzony układ zasilania paliwem, oraz
przebieg naprawy układu zasilania paliwem.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M2