LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED10 - CZERWIEC 2022 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: MED.010-04-22.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przeprowadź ocenę stanu napięcia mięśni tworzących pasmo biodrowo-piszczelowe kończyny dolnej prawej, orientacyjną ocenę czynnej ruchomość w stawie biodrowym prawym, a następnie wykonaj masaż zgodnie ze Skierowaniem na zabiegi masażu, zamieszczonym w arkuszu. Zabieg wykonaj na pacjencie, który przyjął pozycję leżenia na boku lewym.
Uwaga. Nie oczekuj od pacjenta całkowitego odsłonięcia okolicy opracowywanego biodra.
Do wykonania zadania wykorzystaj informacje zawarte w Opisie stanu zdrowia pacjenta na podstawie wywiadu. Wypełnij Kartę zabiegów pacjenta i druki: Struktury anatomiczne związane z zabiegiem masażu oraz Dodatkowe uwagi metodyczne i informacje dla pacjenta.
Po zapoznaniu się z treścią zadania zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do przygotowania stanowiska do zleconego masażu, a następnie kieruj się poleceniami wydawanymi przez przewodniczącego ZN.
W czasie wykonywania zadania na stanowisku do masażu zgłaszaj przez podniesienie ręki:
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska do zleconego masażu,
- zakończenie czynności związanych z przygotowaniem pacjenta do zabiegu masażu,
- zakończenie wykonania masażu,
- zakończenie czynności związanych z uporządkowaniem stanowiska po wykonanym masażu.
Cały zabieg (ocenę oraz masaż) wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut lub do momentu, gdy usłyszysz od egzaminatora komunikat: „dziękuję", oznaczający konieczność zaprzestania dalszych czynności związanych z masażem. W przypadku braku komunikatu od egzaminatora zakończ masaż, gdy uznasz, że zadanie zostało przez Ciebie wykonane.
Na potrzeby egzaminu każdy z chwytów zastosowanych technik masażu powtórz 5 razy. Po przekroczeniu czasu (20 minut) przewodniczący ZN przerwie Ci wykonanie masażu słowami „czas minął". Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniającymi przepisy BHP i ergonomię pracy. Wszystkie niezbędne do wypełnienia formularze znajdują się w arkuszu.
Po zakończeniu egzaminu arkusz pozostaw na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym, na stoliku.
Uwaga: Komunikując się z osobą pełniącą rolę Twojego pacjenta, przekazuj tylko komendy niezbędne do realizacji zadania. Rób to w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym zdającym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI MED10