LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - CZERWIEC 2022 - ROZWI膭ZANIE ZADANIA NR 6

KOD ARKUSZA: MS.12-06-22.06-SG


POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ROZWI膭ZANIA:

Rezultat 1: Program instrukta偶u og贸lnego: Za艂o偶enia organizacyjne szkolenia
1
R.1.1 wpisane miejsce obowi膮zywania programu: Urz膮d Miasta we Wroc艂awiu.
R.1.2 Podstawa prawna: rozporz膮dzenie MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp i/lub Kodeks pracy.
R.1.3 Podana pe艂na nazwa szkolenia: szkolenie wst臋pne - instrukta偶 og贸lny.
R.1.4 Cel szkolenia (wpisa艂 wszystkie z podanych): zaznajomienie pracownika z podstawowymi przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w uk艂adach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy obowi膮zuj膮cymi w danym zak艂adzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
R.1.5 Uczestnicy szkolenia (wpisa艂 wszystkich z podanych): nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywaj膮cy u pracodawcy praktyk臋 studenck膮 oraz uczniowie szk贸艂 zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu i/lub szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich os贸b, kt贸re rozpoczynaj膮 prac臋 w danym zak艂adzie pracy.
R.1.6 Forma szkolenia: instrukta偶.
R.1.7 艢rodki dydaktyczne: filmy, tablice, folie do wy艣wietlania informacji, 艣rodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub inne.
R.1.8 Czas trwania szkolenia: 3 godziny lekcyjne lub 3 godziny po 45 minut.
R.1.9 Kto przeprowadza instrukta偶 og贸lny (wpisa艂 wszystkich z podanych): pracownik s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy, osoba wykonuj膮ca u pracodawcy zadania tej s艂u偶by albo pracodawca, kt贸ry sam wykonuje takie zadania lub pracownik wyznaczony przez pracodawc臋 posiadaj膮cy zas贸b wiedzy i umiej臋tno艣ci zapewniaj膮cy w艂a艣ciw膮 realizacj臋 programu instrukta偶u, maj膮cy aktualne za艣wiadczenie o uko艅czeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy.
R.1.10 Potwierdzenie odbycia instrukta偶u og贸lnego: pracownik potwierdza na pi艣mie w Karcie szkolenia wst臋pnego.
R.2
Rezultat 2: Program instrukta偶u og贸lnego: Szczeg贸艂owy program szkolenia
1
R.2.1 Punkt 1: wpis zawiera minimum 4 pozycje odnosz膮ce si臋 do podstawowych definicji np. bezpiecze艅stwo, higiena pracy, ochrona pracy, fizjologia, ergonomia i regulacji prawnych dotycz膮cych ochrony pracy: np. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks pracy, Regulamin pracy, uk艂ady zbiorowe i/lub instytucjonalnego nadzoru nad przestrzeganiem przepis贸w bhp: np. PIP, PIS (sanepid), UDT, Pa艅stwowa Stra偶 Po偶arna, nadz贸r budowany, Prokuratura, Policja.
R.2.2 Punkt 2: wpis zawiera minimum 4 pozycje odnosz膮ce si臋 do: praw i obowi膮zk贸w pracodawcy i pracownika w zakresie bhp i/lub obowi膮zk贸w os贸b kieruj膮cych pracownikami i/lub ochrony pracy kobiet i/lub ochrony pracy m艂odocianych i/lub zakresu dzia艂ania i uprawnie艅 organizacji zwi膮zkowej i/lub zada艅 i uprawnie艅 spo艂ecznej inspekcji pracy.
R.2.3 Punkt 3: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 do: rodzaj贸w odpowiedzialno艣ci pracownika, odpowiedzialno艣ci os贸b kieruj膮cych pracownikami, odpowiedzialno艣ci za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, odpowiedzialno艣ci karnej pracownika, podmiot贸w uprawnionych do nak艂adania kar (inspektorzy PIP, sanepidu).
R.2.4 Punkt 4: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 np. do: podzia艂u i znakowania dr贸g na terenie zak艂adu, zasad poruszania si臋 pieszych w zak艂adzie, wymog贸w dla dr贸g ruchu pieszego:powierzchnia, czysto艣膰 itp., wymog贸w dla dr贸g ewakuacyjnych i dojazd贸w przeciwpo偶arowych, o艣wietlenia dr贸g zewn臋trznych i wewn臋trznych ci膮g贸w komunikacyjnych.
R.2.5 Punkt 5: wpis zawiera minimum 4 pozycje odnosz膮ce si臋 np. do: czynnik贸w wyst臋puj膮cych w procesach pracy: niebezpiecznych, szkodliwych i uci膮偶liwych i/lub fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychofizycznych oraz zagro偶e艅, jakie mog膮 stwarza膰 te czynniki wraz ze 藕r贸d艂ami i skutkami tych zagro偶e艅, sposob贸w przeciwdzia艂ania zagro偶eniom w pracy, chor贸b zawodowych.
R.2.6 Punkt 6: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 np. do: og贸lnej charakterystyki stanowiska pracy, instrukcji stanowiskowych, og贸lnych wymaga艅 dotycz膮cych bezpiecznego korzystania z urz膮dze艅 technicznych - deklaracja zgodno艣ci, zasad u偶ytkowania urz膮dze艅 elektrycznych, os艂on i urz膮dze艅 ochronnych, kwalifikacji w zakresie obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 technicznych, zasad prawid艂owego przenoszenia ci臋偶ar贸w.
R.2.7 Punkt 7: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 np. do: obowi膮zku utrzymania porz膮dku i czysto艣ci w miejscu pracy, ochrony danych osobowych, zagro偶e艅 po偶arowych, zagro偶e艅 wypadkowych i chorobowych, zagro偶e艅 sanitarno-epidemiologicznych, wymog贸w dotycz膮cych pomieszcze艅 higieniczno-sanitarnych.
R.2.8 Punkt 8: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 np. do: s艂u偶by medycyny pracy, profilaktycznych bada艅 lekarskich pracownik贸w: wst臋pnych, okresowych, kontrolnych, skierowa艅 na badania profilaktyczne, za艣wiadcze艅 lekarskich, posi艂k贸w profilaktycznych i napoj贸w.
R.2.9 Punkt 9: wpis zawiera minimum 3 pozycje odnosz膮ce si臋 np. do: og贸lnych wiadomo艣ci o po偶arach i wybuchach, zapoznania z Instrukcj膮 bezpiecze艅stwa po偶arowego zak艂adu, zasad ewakuacji z budynku, rozmieszczenia podr臋cznego sprz臋tu ga艣niczego, technicznych system贸w zabezpiecze艅 przeciwpo偶arowych, zasad zachowania si臋 w razie po偶aru lub innego zagro偶enia.
R.2.10 Punkt 10: wpis zawiera minimum 4 pozycje odnosz膮ce si臋 np. do: definicji wypadku przy pracy, zasad zabezpieczenia miejsca wypadku i ewakuacji poszkodowanych, wypadk贸w zr贸wnanych z wypadkami przy pracy, wypadk贸w w drodze do pracy i z pracy, post臋powania powypadkowego, og贸lnych zasad udzielania pierwszej pomocy, kolejno艣ci czynno艣ci w przypadku udzielania pierwszej pomocy w nag艂ych wypadkach.
R.3
........
........

POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ROZWI膭ZANIA Z KWALIFIKACJI MS12