LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B21 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.21-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie zamieszczonego rysunku nr 1 wykonaj instalacje w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zastosowano kolektory słoneczne, w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej i poprzez zasobnik doprowadzenia jej do wanny i umywalki. Przewody ciepłej wody użytkowej od istniejącej instalacji wykonanej z rur stalowych do punktów czerpalnych wykonaj z rur miedzianych łączonych przez zaprasowywanie, a przewody zimnej wody wykonaj z rur polipropylenowych łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego. Połączenia zgrzewane wykonaj zgodnie z parametrami określonymi w tabeli nr 1. Mocowanie instalacji wykonaj uchwytami mocującymi w ilości i w miejscach orientacyjnie pokazanych na rysunku nr 1. Połączenia skręcane uszczelnij taśmą teflonową. Wykonane podejścia wody ciepłej i zimnej do wanny i umywalki zakończ kolanami naściennymi odpowiednimi dla danego materiału. Podczas wykonywania prac zachowaj porządek na stanowisku pracy, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu montażu oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.
Czas chłodzenia [min]
Tabela nr 1. Parametry zgrzewania polifuzyjnego rur polipropylenowych.
Średnica zewnętrzna Głębokość zgrzewania Czas nagrzewania Czas łączenia
[mm] [mm] [s] [s]
_l_l_l_i_
dla temperatur < +5°C czas przedłużyć o 50%
16 13,0 5 4 2
20 14,0 5 4 2
25 15,0 7 4 2
32 16,5 8 6 4
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B21