LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU64 - STYCZE艃 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: AU.64-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ARKUSZA:

W Archiwum Pa艅stwowym w Bydgoszczy (AP nr 6) jest przechowywany zesp贸艂 pod nazw膮 Dyrekcja Okr臋gowa Dr贸g Publicznych w Bydgoszczy. Akta pochodz膮 z lat 1952-1985. Zesp贸艂 obejmuje 10 jednostek aktowych i jest zespo艂em zamkni臋tym.
Z posiadanej dokumentacji Dyrekcji Okr臋gowej Dr贸g Publicznych w Bydgoszczy wynika, 偶e zosta艂a ona przekazana do Archiwum Pa艅stwowego w Bydgoszczy w 1990 r. na podstawie protoko艂u zdawczo-odbiorczego. Zesp贸艂 otrzyma艂 numer 6/3190/0.
Dokumentacja jest w stanie bardzo dobrym. Dokumenty nie zosta艂y zmikrofilmowane. Nie dokonano brakowania akt.
W 2020 roku w wyniku okresowego przegl膮du stwierdzono, 偶e zesp贸艂 nie posiada prawid艂owej ewidencji. Podj臋to decyzj臋 o ponownym opracowaniu zespo艂u.
Opracuj akta Dyrekcji Okr臋gowej Dr贸g Publicznych w Bydgoszczy, teczkom nadaj uk艂ad chronologiczny, zaczynaj膮c od sygnatury 6/3190/0/-/1. W zespole nie wyst臋puj膮 serie i podserie.
Opracuj stron臋 tytu艂ow膮 inwentarza oraz fragment wst臋pu do inwentarza dla zespo艂u Dyrekcja Okr臋gowa Dr贸g Publicznych w Bydgoszczy.
Sporz膮d藕 spis jednostek archiwalnych w zespole.
Za dat臋 wykonania wszystkich czynno艣ci przyjmij dat臋 egzaminu. Wszystkie formularze zamieszczone s膮 w arkuszu egzaminacyjnym.
Informacje og贸lne o Dyrekcji Okr臋gowej Dr贸g Publicznych w Bydgoszczy
Na podstawie uchwa艂y Rady Ministr贸w z 29 IV 1951 r. z dniem 1 I 1952 r. powsta艂 Wojew贸dzki Zarz膮d Dr贸g Publicznych w Bydgoszczy. Rozporz膮dzeniem RM z 24 IV 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji zarz膮dzania drogami publicznymi do podzia艂u administracyjnego pa艅stwa, na bazie dotychczasowego Wojew贸dzkiego Zarz膮du Dr贸g Publicznych zosta艂a utworzona Dyrekcja Okr臋gowa Dr贸g Publicznych w Bydgoszczy, w艂a艣ciwa dla wojew贸dztw: bydgoskiego, toru艅skiego i w艂oc艂awskiego. Na mocy rozporz膮dzenia RM z 19 XII 1985 r., wprowadzaj膮cego ustaw臋 o administracji drogowej, powo艂ano Okr臋gow膮 Dyrekcj臋 Dr贸g Pa艅stwowych w Bydgoszczy dla wojew贸dztw: bydgoskiego, toru艅skiego i w艂oc艂awskiego. Podstawow膮 funkcj膮 dyrekcji by艂o wykonanie zarz膮du w zakresie dr贸g krajowych i wojew贸dzkich i nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 podleg艂ych jednostek. Do g艂贸wnych zada艅 nale偶a艂y: rozw贸j sieci dr贸g krajowych, planowanie i rozdzia艂 艣rodk贸w finansowych, pe艂nienie roli inwestora bezpo艣redniego i zast臋pczego oraz organu pa艅stwowego nadzoru techniczno-budowlanego, prowadzenie ewidencji dr贸g i most贸w, gromadzenie informacji o ich stanie, zatwierdzanie dokumentacji technicznej.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlega膰 b臋dzie 6 rezultat贸w:
- Fiszki imituj膮ce opisy teczek aktowych uzupe艂nione o sygnatur臋 archiwaln膮,
- Strona tytu艂owa inwentarza archiwalnego,
- Wst臋p do inwentarza archiwalnego (fragment) - Dzieje tw贸rcy zespo艂u,
- Wst臋p do inwentarza archiwalnego (fragment) - Dzieje zespo艂u archiwalnego,
- Wst臋p do inwentarza archiwalnego (fragment) - Charakterystyka archiwalna zespo艂u,
- Spis jednostek archiwalnych w zespole.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU64