LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD19 - STYCZE艃 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: BD.19-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ARKUSZA:

Wykonaj obliczenia projektowe sieci gazowej niskiego ci艣nienia z rur PE100 SDR11, rozprowadzaj膮cej gaz ziemny wysokometanowy podgrupy E, kt贸rej schemat przedstawiono na rysunku 1. Dla projektowanych odcink贸w sieci gazowej:
- oblicz obci膮偶enia obliczeniowe i d艂ugo艣ci obliczeniowe,
- ustal 艣rednice nominalne przewod贸w i jednostkowe straty ci艣nienia,
a nast臋pnie oblicz ca艂kowit膮 strat臋 ci艣nienia w gazoci膮gu rozdzielczym. Obliczone i ustalone parametry techniczne zapisz w tabeli A. Informacje niezb臋dne do wykonania oblicze艅 znajduj膮 si臋 w tabelach 1 i 2. Do ustalenia 艣rednicy gazoci膮gu i jednostkowej straty ci艣nienia ka偶dego z odcink贸w sieci gazowej skorzystaj z nomogramu przedstawionego na rysunku 2.
Uzupe艂nij przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 gazoci膮gu z rur PE na podstawie informacji zawartych w tabelach 3 i 4 oraz przekroju poprzecznego wykopu przedstawionego na rysunku 3. Odczytane i obliczone ilo艣ci rob贸t zapisz w tabeli B.
Na podstawie zamieszczonych w tabeli 5 definicji i oznacze艅 ci艣nie艅 w sieci gazowej uzupe艂nij rysunek C, wpisuj膮c w puste pola oznaczenia ci艣nie艅 dla gazoci膮gu polietylenowego 艣redniego ci艣nienia. Oznaczenia ci艣nie艅 wpisz tak, aby by艂y uszeregowane wed艂ug warto艣ci tych ci艣nie艅.
Na wyposa偶onym stanowisku wykonaj, zgodnie rysunkiem 4, fragment gazoci膮gu z rur PE. Do prac monta偶owych wykorzystaj nast臋puj膮ce elementy: muf臋 redukcyjn膮 DN 32/25, tr贸jnik r贸wnoprzelotowy DN 25, dwa odcinki rury PE DN 25 i jeden odcinek rury PE DN 32. Do wykonania po艂膮cze艅 zastosuj metod臋 zgrzewania elektrooporowego.
Uwaga! Po wykonaniu obr贸bki wszystkich rur zg艂o艣 przewodnicz膮cemu ZN, przez podniesienie r臋ki, gotowo艣膰 do wykonania po艂膮cze艅. Zgrzewanie elektrooporowe wykonaj po uzyskaniu zgody egzaminatora.
Parametry zgrzewania wprowad藕 manualnie lub z u偶yciem kodu kreskowego. Po wykonaniu po艂膮cze艅 opisz swoim numerem PESEL odcinek gazoci膮gu o 艣rednicy DN 32.
Podczas wykonywania monta偶u przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przeciwpo偶arowych oraz ochrony 艣rodowiska. Po wykonaniu rob贸t oczy艣膰 u偶ywane narz臋dzia i sprz臋t oraz uporz膮dkuj stanowisko pracy.
Rysunek 1. Schemat projektowanej sieci gazowej niskiego ci艣nienia z rur PE 100 SDR 11
Tabela 1. Dane do oblicze艅 projektowych sieci gazowej niskiego ci艣nienia z rur PE 100 SDR 11
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na gaz odcinka 1-2 wynosi 60 m3/h
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na gaz odcinka 2-3 wynosi 20 m3/h
- odcinek 2-4 zasila budynek przemys艂owy o maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu na gaz 20 m3/h
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI BD19