LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B23 - STYCZE艃 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.23-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ARKUSZA:

Wykonaj prace projektowe dotycz膮ce sieci gazowej, polegaj膮ce na obliczeniu obci膮偶enia obliczeniowego
oraz na przeprowadzeniu oblicze艅 hydraulicznych, pozwalaj膮cych ustali膰 ca艂kowit膮 strat臋 ci艣nienia
w gazoci膮gu rozdzielczym niskiego ci艣nienia rozprowadzaj膮cego gaz ziemny podgrupy E, kt贸rego przebieg
przedstawiony jest na rysunku 1. Do obliczenia obci膮偶e艅 obliczeniowych gazoci膮gu wykorzystaj rysunek 1 i wzory znajduj膮ce si臋 w tabeli 1. Do ustalenia straty ci艣nienia w gazoci膮gu skorzystaj z nomogramu
przedstawionego na rysunku 2. Obliczone warto艣ci parametr贸w wpisz do tabeli 2.
Zapisz w tabeli 3 elementy wyposa偶enia ci膮gu redukcyjnego przedstawionego na rysunku 3.
Uzupe艂nij w tabeli 4 zapisy uwzgl臋dniaj膮ce podstawowe wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy,
dotycz膮ce nape艂niania gazem ziemnym odcinka gazoci膮gu rozdzielczego niskiego ci艣nienia.
Wykonaj odcinek gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia PE 100 SDR 11 DN 25 o przebiegu i wymiarach zgodnych
ze szkicem monta偶owym przedstawionym na rysunku 4. Dotnij odcinki rur DN 25, dopasuj muf臋 oraz
muf臋 za艣lepiaj膮c膮, a nast臋pnie przygotuj elementy do po艂膮czenia. Gotowo艣膰 do zgrzewania zg艂o艣
Przewodnicz膮cemu Zespo艂u Nadzoruj膮cego przez podniesienie r臋ki. Po uzyskaniu zgody wykonaj
zgrzewanie.
Podczas zgrzewania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przeciwpo偶arowych oraz ochrony 艣rodowiska.
Po zako艅czeniu rob贸t oczy艣膰 u偶ywane narz臋dzia i uporz膮dkuj stanowisko pracy.
Wykonany odcinek gazoci膮gu opisz dat膮 oraz swoim numerem PESEL i pozostaw razem z arkuszem do oceny.
-1- 4
LEGENDA
O-O gazociijgz rozbiorem po drodze lub z przesy艂em i rozbiorem po drodze
O-1 giizociijgz odbiorem skupionym M ko艅cu
Rysunek 1. Schemat przebiegu gazoci膮gu rozdzielczego niskiego ci艣nienia
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B23