LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: EE.09-02-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu.
Wykonaj aplikację internetową galerii obrazów, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie zad2.zip zabezpieczone hasłem: !<MojaG@leri@>! Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego, którym został podpisany arkusz. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Zaleca się, aby rozpakowane pliki znajdowały się w tym samym folderze, co pliki strony. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.
Operacje na bazie danych
Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabelę przedstawioną na Obrazie 1.
2 szczyty
8 id : int(11) iD pasmo : text nazwa : text tt wysokość : int(11)
Obraz 1. Tabela szczyty
Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:
- Utwórz bazę danych o nazwie gory
- Do bazy gory zaimportuj tabele z pliku szczyty.sql z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie JPEG i nazwij import. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie gory. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
- Zapytanie 1: wybierające jedynie pola nazwa i pasmo z tabeli szczyty dla szczytów wyższych niż
1500 m
- Zapytanie 2: wybierające jedynie nazwę najwyższego szczytu w tabeli szczyty
- Zapytanie 3: tworzące użytkownika leon@localhost z hasłem Leon%Zawodowiec
- Zapytanie 4: Nadające użytkownikowi leon@localhost jedynie wszystkie prawa do manipulowania danymi we wszystkich tabelach bazy gory
- Wykonanie zapytania 3 oraz 4 należy dodatkowo udokumentować obrazem o nazwie grants.png, na którym jest widoczny efekt wywołania polecenia SHOW GRANTS FOR 'leon'@'localhost';. Uwaga: należy zaznaczyć opcję „Pełne teksty" nad wyświetlanymi prawami
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE9