LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: EE.09-03-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu.
Wykonaj aplikację internetową gazety, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię. Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie zad3.zip zabezpieczone hasłem: Gaz3t@Codzienn@! Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego, którym został podpisany arkusz. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.
Operacje na bazie danych
Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabelę przedstawioną na Obrazie 1.
gazeta ogłoszenia 8 id : int(10) unsigned u uzytkownikjd : int(10) unsigned n kategoria : int(10) unsigned H podkategoria : int(10) unsigned ii tytuł: text tresc: text
Obraz 1. Tabela ogloszenia
Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:
- Utwórz bazę danych o nazwie gazeta
- Do bazy gazeta zaimportuj tabele z pliku gazeta.sql z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie JPEG i nazwij import. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie gazeta. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
- Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id i tytul z tabeli ogloszenia posortowane rosnąco według pola tytul
- Zapytanie 2: wybierające jedynie pole tytul z tabeli ogloszenia z kategorii 1 oraz podkategorii 13 - Zapytanie 3: aktualizujące dane w rekordzie o id równym 5 w tabeli ogłoszenia: pole podkategoria przyjmuje nową wartość równą 1 - Zapytanie 4: usuwające kolumnę uzytkownik_id z tabeli ogloszenia
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE9