LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL14 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: RL.14-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj pomiar i klasyfikację drewna znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym. Numery sztuk
napisane są na czołach dłużyc, a numer stosu na czole jednego z wałków.
Rodzaj i sortyment drewna oraz wartości pomierzonych parametrów stosu zapisz w Tabeli 1.
Rodzaj i sortyment dłużyc oraz wartości pomierzonych parametrów wpisz, w tabeli 2. Następnie wykonaj
obliczenia miąższości drewna oraz jego wartości brutto na podstawie cennika - wyniki zapisz w tabelach 3 i 4.
Przy obliczaniu miąższości drewna stosowego wykorzystaj Warunki techniczne znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym. Miąższość dłużyc odczytaj z tablic miąższości drewna okrągłego.
Zadanie wykonaj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w zagospodarowaniu lasu. Wszelkie nieprawidłowości zgłoś przewodniczącemu ZN. Po zakończeniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- parametry drewna w stosie - Tabela 1;
- parametry dłużycy nr 1 - Tabela 2;
- parametry dłużycy nr 2 - Tabela 2;
- miąższość i wartość brutto drewna w stosie - Tabela 3;
- miąższość i wartość brutto dłużyc - Tabela 4 oraz przebieg wykonania pomiarów i klasyfikacji surowca drzewnego.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI RL14