LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - CZERWIEC 2023 - ROZWI膭ZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: MS.12-01-23.06-SG


POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ROZWI膭ZANIA:

Rezultat 1: Program instrukta偶u og贸lnego: Informacje og贸lne i Za艂o偶enia organizacyjne szkolenia
1
R.1.1 Miejsce obowi膮zywania programu: Centralna Komisja Egzaminacyjna lub CKE
R.1.2 Podstawa prawna: Rozporz膮dzenie MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp i/lub Kodeks pracy. Rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp lub pe艂na nazwa rozporz膮dzenia i/lub Kodeks pracy
R.1.3 Podana pe艂na nazwa szkolenia: Szkolenie wst臋pne - instrukta偶 og贸lny.
R.1.4 Cel szkolenia (wpisane wszystkie z podanych): zaznajomienie pracownika z: podstawowymi przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w uk艂adach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy obowi膮zuj膮cymi w danym zak艂adzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
R.1.5 Uczestnicy szkolenia (wpisane jedno z podanych): pracownicy administracyjno-biurowi nowo zatrudniani/przyj臋ci w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub/i nowo zatrudnieni/przyj臋ci pracownicy, studenci odbywaj膮cy u pracodawcy praktyk臋 studenck膮, uczniowie odbywaj膮cy praktyczn膮 nauk臋 zawodu; lub/i osoby, kt贸re rozpoczynaj膮 prac臋 w danym zak艂adzie pracy.
R.1.6 Spos贸b organizacji szkolenia: instrukta偶
R.1.7 艢rodki dydaktyczne - podane co najmniej 3 spo艣r贸d: filmy, tablice, laptop, folie do wy艣wietlania informacji, 艣rodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (lub inny zapis poprawny merytorycznie np.prezentacje,rzutnik itp.)
R.1.8 Czas trwania szkolenia: minimum 3 godziny lekcyjne po 45 minut lub zapis r贸wnowa偶ny (nale偶y uzna膰 odpowied藕 prawid艂ow膮 w przypadku wskazania czasu trwania szkolenia minimum 3 lub wi臋cej godzin lekcyjnych)
R.1.9 Kto przeprowadza instrukta偶 og贸lny (wpisane jedno z podanych): specjalista ds. BHP Marek Zych lub zapis z Rozporz膮dzenia: pracownik s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy, osoba wykonuj膮ca u pracodawcy zadania tej s艂u偶by albo pracodawca, kt贸ry sam wykonuje takie zadania lub pracownik wyznaczony przez pracodawc臋 posiadaj膮cy zas贸b wiedzy i umiej臋tno艣ci zapewniaj膮cy w艂a艣ciw膮 realizacj臋 programu instrukta偶u, maj膮cy aktualne za艣wiadczenie o uko艅czeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy.
R.1.10 Potwierdzenie odbycia instrukta偶u og贸lnego: pracownik potwierdza na pi艣mie w Karcie szkolenia wst臋pnego.
R.2
Rezultat 2: Program instrukta偶u og贸lnego szkolenia wst臋pnego: Szczeg贸艂owy program szkolenia.
wpisane: \
R.2.1 Punkt 1: wpis zawiera minimum 2 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci:
- wyja艣nienia podstawowych poj臋膰 np.: bezpiecze艅stwo i higiena pracy, ochrona pracy, przepisy bhp, zasady bhp, ergonomia,
- wyja艣nienia istoty bezpiecze艅stwa i higieny pracy, kt贸r膮 jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zwi膮zanym z prac膮,
- wskazania 藕r贸de艂 prawa pracy (regulacji prawnych) ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem przepis贸w zawartych w Kodeksie pracy, w uk艂adach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy oraz ustawach i rozporz膮dzeniach dotycz膮cych pracy w s艂u偶bie zdrowia,
inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.2 Punkt 2: wpis zawiera minimum 3 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- obowi膮zk贸w pracodawcy w zakresie bhp,
- obowi膮zk贸w os贸b kieruj膮cych pracownikami w zakresie bhp,
- praw i obowi膮zk贸w pracownika w zakresie bhp wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, uk艂adu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych regulamin贸w zak艂adowych i instrukcji,
- struktury organizacyjnej zak艂adu i roli poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych w tej strukturze,
- zakresu dzia艂ania, zada艅 i uprawnie艅 organizacji zwi膮zkowych oraz spo艂ecznego inspektora pracy,
- zakresu dzia艂ania, zada艅 i uprawnie艅 s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.3 Punkt 3: wpis zawiera minimum 3 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- odpowiedzialno艣ci pracodawcy za stan bhp w ca艂ym zak艂adzie oraz os贸b kieruj膮cych pracownikami w zakresie przekazanych przez pracodawc臋 kompetencji i uprawnie艅,
- odpowiedzialno艣ci karnej pracodawcy za nara偶enie zdrowia lub 偶ycia pracownika oraz wykroczeniowej za wykroczenia przeciwko prawom pracownika wymienione w k.p.,
- zakresu dzia艂ania i uprawnie艅 PIP i PIS jako zewn臋trznych organ贸w nadzoru nad warunkami pracy uprawnionych do nak艂adania kar,
- odpowiedzialno艣ci porz膮dkowej pracownika za nieprzestrzeganie przepis贸w bhp i p.po偶. (upomnienie, nagana, kara pieni臋偶na)
- wyja艣nienia mo偶liwo艣ci rozwi膮zania umowy o prac臋 bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku ra偶膮cego lub ustawicznego naruszenia przepis贸w bhp,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.4 Punkt 4: wpis zawiera minimum 2 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- podzia艂u i oznakowania dr贸g na terenie zak艂adu,
- zasad poruszania si臋 pieszych w zak艂adzie - instrukcji dotycz膮cej zasad ruchu na drogach wewn膮trzzak艂adowych,
- ogranicze艅 w dost臋pie do miejsc wzbronionych oraz niebezpiecznych i sposob贸w ich oznakowania,
- wymog贸w dla dr贸g ruchu pieszego: powierzchnia, utrzymanie czysto艣ci itp.,
- wymog贸w dla dr贸g ewakuacyjnych, dr贸g i doj艣膰 przeciwpo偶arowych oraz ich oznakowania,
- o艣wietlenia dr贸g zewn臋trznych i wewn臋trznych ci膮g贸w komunikacyjnych,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.5 Punkt 5: wpis zawiera minimum 3 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia np.:
- 藕r贸de艂 powstawania czynnik贸w niebezpiecznych, szkodliwych i uci膮偶liwych oraz zagro偶e艅 przez nie powodowanych i skutk贸w ich oddzia艂ywania,
- sposob贸w ochrony przed wyst臋puj膮cymi zagro偶eniami,
- rodzaj贸w i przyczyn powstawania chor贸b zwi膮zanych z wykonywan膮 prac膮, w tym chor贸b zawodowych,
- okoliczno艣ci i przyczyn najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych wypadk贸w przy pracy, -inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.6 Punkt 6: wpis zawiera minimum 3 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia np.:
- podstawowych zasad obs艂ugi maszyn oraz u偶ytkowania narz臋dzi i urz膮dze艅 technicznych - u偶ytkowanie zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi, zakaz wykonywana napraw itp.,
- konieczno艣ci stosowania os艂on, urz膮dze艅 ochronnych i zabezpiecze艅,
- urz膮dze艅 technicznych i wyposa偶enia, znajduj膮cych si臋 na stanowiskach pracy i wymaga艅 dotycz膮cych ich oceny zgodno艣ci oraz wymaga艅 minimalnych,
instrukcji stanowiskowych bhp obowi膮zuj膮cych w zak艂adzie pracy.
zasad obs艂ugi urz膮dze艅 elektrycznych,
- zasad prawid艂owego podnoszenia, przenoszenia i przewo偶enia ci臋偶ar贸w,
- dopuszczalnych norm przenoszenia i przewo偶enia ci臋偶ar贸w,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.7 Punkt 7: wpis zawiera minimum 2 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- roli pracownika w utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku,
- obowi膮zku zapewnienia przez pracodawc臋 pomieszcze艅 i urz膮dze艅 higieniczno-sanitarnych oraz niezb臋dnych 艣rodk贸w higieny,
- 艣rodk贸w higieny jakie pracodawca ustali艂 do stosowania w zak艂adzie pracy,
- wp艂ywu utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na powstanie zagro偶e艅 po偶arowych, wypadkowych oraz sanitarno-epidemiologicznych, -inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.8 Punkt 8: wpis zawiera minimum 3 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- rodzaj贸w i celu przeprowadzania profilaktycznych bada艅 lekarskich,
- zasad kierowania pracownik贸w na badania profilaktyczne oraz ich finansowania,
- obowi膮zku pracownika poddania si臋 badaniom profilaktycznym i stosowania si臋 do zalece艅 lekarza,
- prawa do sprzeciwu w przypadku niezgadzania si臋 pracodawcy lub pracownika ze stwierdzeniami zawartymi w za艣wiadczeniu lekarskim,
- profilaktycznej opieki lekarskiej nad kobietami w ci膮偶y,
- zasad wydawania posi艂k贸w profilaktycznych i napoj贸w, -inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.9 Punkt 9: wpis zawiera minimum 3 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- instrukcji bezpiecze艅stwa po偶arowego budynku oraz instrukcji post臋powania na wypadek powstania po偶aru,
- zachowania si臋 pracownik贸w w przypadku wybuchu po偶aru lub innego zagro偶enia -
zapoznanie z numerami telefon贸w alarmowych,
- zada艅 pracownik贸w w przypadku wybuchu po偶aru i ewakuacji,
- zasad przeprowadzenia ewakuacji z budynku,
- technicznych system贸w zabezpiecze艅 przeciwpo偶arowych oraz rozmieszczenia podr臋cznego sprz臋tu ga艣niczego, jego oznakowania i zasad obs艂ugi,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.2.10 Punkt 10: wpis zawiera minimum 3 pozycje wybrane przynajmniej z jednego z temat贸w poni偶ej wymienionych odnosz膮ce si臋 do konieczno艣ci om贸wienia:
- sposobu post臋powania pracownika, kt贸ry jest 艣wiadkiem wypadku przy pracy -
ostrzeganie o niebezpiecze艅stwie, udzielenie pomocy, wzywanie pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, obowi膮zek zawiadomienia o wypadku,
- obowi膮zk贸w pracodawcy w zakresie zorganizowania sprawnego systemu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz zapewnienia 艣rodk贸w do jej udzielania,
- pokazania uczestnikom szkolenia, gdzie znajduj膮 si臋 punkty pierwszej pomocy i apteczki oraz zapoznania ich z wywieszonymi tam instrukcjami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie os贸b wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
- celu wyja艣nienia okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w,
- og贸lnych zasad udzielania pierwszej pomocy,
- zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro偶enia 偶ycia i zdrowia: zatrzymania kr膮偶enia i oddychania, z艂ama艅, zwichni臋膰, krwawie艅, krwotok贸w, oparze艅 termicznych lub chemicznych, zatru膰, pora偶enia pr膮dem itp,
- inne, dotycz膮ce omawianego zagadnienia i poprawne merytorycznie zapisy.
R.3
........
........

POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ROZWI膭ZANIA Z KWALIFIKACJI MS12