LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL20 - CZERWIEC 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: RL.20-01-23.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wyczyść, okiełznaj i osiodłaj wylosowanego konia. W trakcie wykonywania zadania kask ochronny musi być na głowie zdającego
Po przygotowaniu konia do jazdy zgłoś egzaminatorowi przez podniesienie ręki gotowość do jazdy oraz zaprezentuj sposób wyczyszczenia, okiełznania i osiodłania konia.
Przygotowanego do jazdy konia przeprowadź w ręku na rozprężalnię.
Na rozprężalni, pod nadzorem asystenta technicznego, dosiądź konia. Masz 20 minut na rozprężenie konia i przygotowanie ćwiczeń.
Na placu do jazdy konnej zaprezentuj następujące ćwiczenia:
1. Stęp na kontakcie wokół ujeżdżalni w dowolnym kierunku.
2. Kłus anglezowany wokół ujeżdżalni w prawo i lewo ( maksymalnie po dwa okrążenia w prawo i lewo).
3. Przejazd kłusem przez drągi ułożone promieniście według schematu nr 1 „czterolistna koniczynka" w prawo.
4. Przejazd kłusem anglezowanym przez drągi ułożone promieniście w lewo. Rozpocznij od lewego drąga.
5. Zagalopowanie z lewej nogi i galop wokół ujeżdżalni w półsiadzie - minimum 2 okrążenia.
6. Zagalopowanie z prawej nogi i galop wokół ujeżdżalni w pełnym siadzie - minimum 2 okrążenia.
7. Stęp na swobodnej wodzy.
Uwaga. Na prośbę Zdającego ćwiczenia do zaprezentowania mogą być wypowiadane głośno przez asystenta technicznego.
Po zakończeniu przejazdu wróć na rozprężalnię lub we wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego miejsce.
Zsiądź, odprowadź i rozsiodłaj konia oraz umyj kiełzno. Stanowisko egzaminacyjne pozostaw uporządkowane.
Wszystkie wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane pod nadzorem i na polecenie osób nadzorujących przebieg egzaminu.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkowo zapoznaj się z „Instrukcją bezpiecznego zachowania podczas pracy z końmi" zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Podczas wykonywania zadań przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- koń wyczyszczony, okiełznany i osiodłany przygotowany do jazdy wierzchem,
- prezentacja ćwiczeń podczas jazdy konnej oraz
przebieg przygotowania konia do jazdy konnej i przebieg ćwiczeń z jazdy konnej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI RL20