LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE10 - STYCZEŃ 2024 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: ELE.10-02-24.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana za pomocą słonecznej instalacji grzewczej. Do zasilania pompy obiegowej przewidziany jest moduł fotowoltaiczny. Zamontuj i podłącz moduł do pompy oraz wykonaj fragment słonecznej instalacji grzewczej, zgodnie z rysunkiem 1.
Przed przystąpieniem do prac montażowych sporządź w tabeli 1 wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania poszczególnych etapów prac.
Przewody instalacji słonecznej grzewczej wykonaj z rur miedzianych w technologii połączeń skręcanych -zaciskowych. Moduł fotowoltaiczny zamontuj do zamocowanego na stanowisku egzaminacyjnym stelaża, zachowując minimalną odległość 25 mm między końcem klem a końcem szyn. Podczas jego ustawiania wykorzystaj dwa kątowniki montażowe zamocowane pod dolną szyną w celu ułatwienia wykonania montażu przez jedną osobę (ze względów organizacyjnych egzaminu). Przewody elektryczne, na odcinku od dolnej krawędzi zewnętrznej modułu fotowoltaicznego do pompy obiegowej, zamontuj w kanałach kablowych.
Uwaga! Zgłoś przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego, przez podniesienie ręki, gotowość do uruchomienia zamontowanego układu.
Po uzyskaniu zgody oświetl moduł fotowoltaiczny lampą halogenową, sprawdź czy pompa obiegowa działa i ewentualnie usuń usterki.
Podczas wykonywania prac zachowaj porządek na stanowisku pracy, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu zadania oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.
Rys. 1. Moduł fotowoltaiczny zasilający pompę obiegową z fragmentem słonecznej instalacji
grzewczej
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI ELE10