LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B5 - CZERWIEC 2014 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.05-01-14.05


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Konstrukcja stelaża pod okładzinę ścienną
Uwaga. Konstrukcję należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZNCP zakończenia jej wykonania
Ruszt wykonany do wysokości 130 cm od poziomu podłogi i w odległości 50 cm od lewego narożnika ściany (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ±1,0 cm)
2 Wszystkie 3 profile CD ustawione pionowo (dopuszczalne odchylenie profili od pionu nie większe niż 2 mm na dwumetrowej łacie kontrolnej)
_ Profile CD rozstawione co 60 cm, a rozstaw osiowy skrajnych profili CD równy 120 cm (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 1,0 cm)
4 Profil UD na całej długości podklejony taśmą uszczelniającą
5 Profil UD odsunięty od ściany o 5 cm (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 0,5 cm)
6 Profil UD zamocowany stabilnie do podłoża co najmniej dwoma kołkami rozporowymi
7 Wszystkie uchwyty ES podklejone taśmą uszczelniającą
8 Uchwyty ES zamocowane stabilnie do ściany na wysokości 120 cm (± 1 cm) od poziomu podłogi
^ Profile CD tworzą jedną płaszczyznę (dopuszczalne odchylenie powierzchni rusztu od płaszczyzny nie większe niż 3 mm na dwumetrowej łacie kontrolnej)
10 Każdy profil CD zamocowany do uchwytu ES dwoma wkrętami pchełkami po obu stronach
Rezultat 2. Wypełnienie z wełny mineralnej
Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił
1 Przestrzeń pomiędzy ścianą a wewnętrzną powierzchnią rusztu szczelnie wypełniona wełną mineralną
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B5